dziś: 2018-08-22

Kino Szkoła

W roku szkolnym 2017/2018 będziemy już po raz siódmy realizować Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej „KinoSzkoła” adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli
i wychowawców.

   


KATALOG 2017/2018

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA 2017/2018

HARMONOGRAM KinoSzkoła na sezon 2017/18 - do pobrania TUTAJ.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 „KinoSzkoła. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.   

W roku szkolnym 2016/2017 w ponad 2000 zajęciach KinoSzkoły wzięło udział ponad 250 tysięcy uczestników. Siódma edycja programu realizowana będzie w ponad sześćdziesięciu Kinach i Instytucjach Kultury na terenie całej Polski, w tym w 37 kinach należących do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

 

Założenia programowe:

Nadrzędnym celem programu jest pomoc nauczycielom w szkolnej praktyce wychowawczej, stąd priorytetowy cykl profilaktyczno-społeczny „Filmowe drogowskazy”, adresowany jest głównie do wychowawców i pedagogów szkolnych.  Tematy prelekcji oraz dobór filmów w tym cyklu powstały w oparciu o treści podstaw programowych nauczania przedmiotów: etyka, edukacja społeczna, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także na podstawie autorskich projektów profilaktycznych. Projekcje specjalnie wyselekcjonowanych filmów poprzedzają ok. 30 minutowe prelekcje prowadzone w formie aktywizującej uczestników.

„Cykl przyrodniczy” to spotkania adresowane do uczniów szkół podstawowych. Ich celem jest poszerzenie wiedzy uczniów o zagadnienia związane z otaczającym nas świecie natury. Przed każdą projekcją filmową odbędzie się około 30 minutowa interaktywna prelekcja, wprowadzająca uczniów w dane zagadnienie.

            „KinoPrzedszkole” to propozycja dla najmłodszych widzów. Pomiędzy projekcjami polskich, krótkometrażowych filmów, odbywają się zabawy edukacyjne, profilujące odbiór filmu w założonym w temacie prelekcji kierunku. Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia, prowadzone są w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów. Trwają od 60 do 70 minut.

            „Warsztaty Medialne dla uczniów” to różnorakie zajęcia składające się z części teoretycznej i praktycznej. Ich celem jest wzrost kompetencji medialnych wśród uczniów. Zajęcia trwają około 90 minut.

Po wielu rozmowach z nauczycielami i pedagogami, w tym roku poszerzyliśmy ofertę zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych o Warsztaty Społeczne „Dbam o relacje”, w których poruszać będziemy zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej, relacji społecznych i umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami. Wierzymy, że poprzez uczestnictwo w tych zajęciach uczniowie staną się bardziej uważni na siebie i otaczających ich ludzi, wzmocnią się ich więzi z rodzinami i rówieśnikami oraz staną się bardziej świadomi społecznie.  Zajęcia trwają ok. 90 minut.

            Na czas rekolekcji, przygotowaliśmy cykl „Rekolekcje z filmem”, mające w założeniu możliwość podjęcia refleksji religijnych dzięki kontaktowi z dziełem filmowym.

            Nauczycielom proponujemy „Szkolenia dla gron pedagogicznych”, dzięki którym poszerzą wiedzę z zakresu wykorzystywania mediów w praktyce wychowawczej. Tematyka zajęć została ułożona na podstawie rozmów i ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają około 180 minut. Prowadzącymi są wykładowcy akademiccy i metodycy.

            Dla rodziców przygotowaliśmy „Szkolenia dla rodziców i opiekunów”. Tematyka tych zajęć związana jest z funkcjonowaniem wychowanków w świecie nowych mediów oraz z kształtowaniem pozytywnych relacji pomiędzy dzieckiem a dorosłym. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają około 120 minut. Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy akademiccy oraz trenerzy rozwoju osobistego.

            Dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz osób uczestniczących w „Klubach Seniora” proponujemy cykl KinoSzkoła Seniora. Prezentujemy wybór wartościowych filmów z ostatnich lat, które poruszają za serce i skłaniają do namysłu. W programie znajdują się zarówno niezwykle dowcipne komedie, jak i pouczające dramaty. Każdą projekcję otwiera ok. 30-minutowa akademicka prelekcja.

 

            Decyzja o wyborze filmów dla poszczególnych grup uczniów należy do nauczycieli. Pomocne w tym mogą być analizy psychologiczne, pressbooki, oraz zwiastuny filmów, które zamieszczone są na stronie www.kinoszkola.pl. Istnieje również możliwość zapoznania się z dziełem filmowym przed projekcją w kinie. Wszystkie filmy prezentowane będą w polskiej wersji językowej. Nauczyciele mają prawny obowiązek pozostania w sali kinowej podczas prelekcji i projekcji filmu.

Po każdej projekcji w ramach cyklu społeczno-profilaktycznego „Filmowe Drogowskazy”
i  przyrodniczego, nauczyciel otrzymuje scenariusz zajęć lekcyjnych, na podstawie którego może poprowadzić zajęcia ze swoimi uczniami.

 

Rada programowa:

dr Joanna Zabłocka-Skorek – filmoznawczyni, trenerka edukacji medialnej (dyrektor programowa - ogólna koncepcja programu, dobór filmów i tematów zajęć), tel. 605-569-746, e-mail: kinoszkola@gmail.com

 

dr Maja Głowacka – biolog, edukatorka ekologiczna, Prezes Fundacji „Pracownia Edukacji Żywej” (konsultantka cyklu przyrodniczego)

dr Marcin Skorek – filmoznawca, edukator medialny (konsultant merytoryczny)

dr Agnieszka Skorupa – psycholog, wykładowca akademicki (konsultantka cyklu „KinoSzkoła Seniora”)

mgr Adam Andrysek – filmoznawca, wykładowca akademicki (autor cyklu „Miniwykłady z klasyki filmowej”)

mgr Aleksandra Grzybczak – psycholog, psychoterapeutka (autorka analiz psychologicznych filmów)

mgr Katarzyna Michalska – polonistka, trenerka edukacji kulturowej (konsultantka merytoryczna pod kątem zgodności z podstawą programową)

mgr Monika Szczepanik – nauczycielka, trenerka (współautorka warsztatów społecznych „Dbam o relacje”)

mgr Łukasz Tura – filmoznawca, dziennikarz Radia eM (autor cyklu „Rekolekcje z Filmem”)

 

Nagrody:

  • Program dwukrotnie nominowany do nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
    w kategorii edukacja młodego widza (za rok 2012 i 2013).
  • LAUREAT NAGRODY PISF w kategorii edukacja młodego widza (rok 2013).

 

Patronaty i rekomendacje:

  • Program objęty patronatem OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI;
  • Program objęty patronatem POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ;
  • Program objęty patronatem merytorycznym Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego;
  • Program rekomendowany przez CENTRALNY GABINET EDUKACJI FILMOWEJ W ŁODZI (scan dokumentu);
  • CERTYFIKAT FILMOTEKI NARODOWEJ dla programu edukacji filmowej;
  • Program „KinoSzkoła” należy do „Koalicji dla Edukacji Filmowej”.


Informacje można uzyskać u koordynatora projektu:
Dorota Wojewodzic
tel. 33 844 86 76
animator@domkultury.kety.pl

 

link do strony www projektu KinoSzkoła