dziś: 2019-05-26

Kino Szkoła

W roku szkolnym 2018/2019 będziemy już po raz ósmy realizować Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej „KinoSzkoła” adresowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców.

   


REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA 2018/2019

HARMONOGRAM KinoSzkoła na sezon 2018/19 - do pobrania TUTAJ

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 „KinoSzkoła. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.   

Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów:  j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy.

CELE ZAJĘĆ:

 • kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej;
 • wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.

 

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

 • zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
 • pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji;
 • dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
 • dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
 • nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
 • przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
 • rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
 • wzbogaci słownictwo;
 • podniesie samoocenę;
 • pogłębi empatię.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

 • zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
 • otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole;
 • uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami;
 • otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
 • uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie uczniów;
 • otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji po zajęciach w kinie;
 • dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

 • pressbooki i zwiastuny
 • dostępne na kinoszkola.pl;
 • scenariusze zajęć
 • przekazywane przed zajęciami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • decyzję o wyborze tematyki zajęć/filmu podejmują nauczyciele;
 • nauczyciel ma możliwość zapoznania się z wybranymi filmami przed projekcją w kinie;
 • nauczyciele mają prawny obowiązek pozostania w sali kinowej lub wykładowczej podczas trwania zajęć.

TERMINY SPOTKAŃ:

 • dopasowane do oczekiwań nauczycieli;
 • przydzielane na podstawie „karty zgłoszeniowej” wypełnionej przez szkołę.

KOSZT KARNETÓW I BILETÓW

 • ustalają poszczególne kina i instytucje kultury.

 

Wszystkie filmy prezentowane są w polskiej wersji językowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tytułów filmowych przy jednoczesnym zachowaniu tematyki zajęć (dotyczy spotkań z projekcją filmową).

SZCZEGÓŁOWYCH  INFORMACJI

udziela : Dorota Wojewodzic –  koordynator Kinoszkoła w Kętach, dział programowo-animacyjny Domu Kultury w Kętach,

tel.33/844-86-76, e-mail: dorota.wojewodzic@domkultury.kety.pl

KOMPONENTY  EDUKACYJNE

ZAJĘCIA Z PROJEKCJĄ FILMU:

DLA PRZEDSZKOLAKÓW:

KinoPrzedszkole:

 • zajęcia dla dzieci powyżej 4 roku życia;
 • projekcje 3 filmów krótkometrażowych poprzedzone zabawami edukacyjnymi;
 • czas trwania: do 70 min.

DLA UCZNIÓW:

TRYB PRACY:

PRELEKCJA i PROJEKCJA FILMU (w sali kinowej);

DYSKUSJA (prowadzona w szkole przez nauczyciela z wykorzystaniem przygotowanych materiałów dydaktycznych);

 • Cykl profilaktyczno-społeczny FILMOWE DROGOWSKAZY:

dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;

uzupełnienie godzin wychowawczych;

cel: wsparcie w kształtowaniu postaw moralno-społecznych;

 • Cykl trójwymiarowy FILMOWY ALFABET:

 dla uczniów szkół podstawowych;

 cel: poszerzenie wiedzy z zakresu terminologii filmoznawczej;

  realizowany tylko w kinach cyfrowych;

 • Cykl REKOLEKCJE Z FILMEM:

dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;

propozycja dla katechetów (zajęcia w czasie Wielkopostnym);

 • Cykl 100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ OCZAMI WSPÓŁCZESNYCH FILMOWCÓW:

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

DLA SENIORÓW I STUDENTÓW UTW:

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut prelekcji + czas trwania filmu. Minimalna ilość uczestników, dla których można otworzyć seans to 100 osób. Mniejsze grupy będą łączone z innymi.

Cykl KINOSZKOŁA SENIORA

Cykl 100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ OCZAMI WSPÓŁCZESNYCH FILMOWCÓW

ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

DLA UCZNIÓW:

Warsztaty Medialne:

 • dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
 • cel: wzrost kompetencji medialnych;

 

Warsztaty społeczne:

 • dla uczniów szkół podstawowych;
 • cel: integracja zespołu klasowego i poznanie sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami;

Miniwykłady z filmu polskiego:

 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • cel: zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii kina polskiego;

Czas trwania: 90 min. Ilość uczestników: do 30 osób. W przypadku „Miniwykładów…” – do 50 osób. Miejsce realizacji: sala kinowa lub sala lekcyjna.

DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Szkolenia:

 • - zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu wykorzystania mediów w praktyce wychowawczej oraz wspierania uczniów w kształtowaniu postaw społecznych.

Czas trwania: uzależniony od potrzeb uczestników. Miejsce realizacji: szkoła.

 

Rada programowa:

dr Joanna Zabłocka-Skorek – filmoznawczyni, trenerka edukacji medialnej (dyrektor programowa - ogólna koncepcja programu, dobór filmów i tematów zajęć), tel. 605-569-746, e-mail: kinoszkola@gmail.com

dr Karol Jachymek - filmoznawca, wykładowca akademicki (autor cyklu „Miniwykłady z historii filmu polskiego” i współautor cyklu „100 lat Polski Niepodległej oczami współczesnych filmowców”),

 dr Marcin Skorek – filmoznawca, trener edukacji medialnej (konsultant merytoryczny),

dr Agnieszka Skorupa – psycholog, wykładowca akademicki (konsultantka cyklu „KinoSzkoła Seniora”),

 mgr Aleksandra Grzybczak – psycholog, psychoterapeutka (konsultacje psychologiczne),

mgr Katarzyna Michalska – polonistka, trenerka edukacji kulturowej (konsultantka merytoryczna pod kątem zgodności z podstawą programową),

mgr Monika Szczepanik – nauczycielka, trenerka (współautorka warsztatów społecznych ),

 mgr Łukasz Tura – filmoznawca, dziennikarz Radia eM (autor cyklu „Rekolekcje z Filmem”).

Nagrody:

 • Program dwukrotnie nominowany do nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
  w kategorii edukacja młodego widza (za rok 2012 i 2013).
 • LAUREAT NAGRODY PISF w kategorii edukacja młodego widza (rok 2013). 

Patronaty i rekomendacje:

 • Program objęty patronatem OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI;
 • Program objęty patronatem POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ;
 • Program objęty patronatem merytorycznym Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego;
 • Program rekomendowany przez CENTRALNY GABINET EDUKACJI FILMOWEJ W ŁODZI;
 • CERTYFIKAT FILMOTEKI NARODOWEJ dla programu edukacji filmowej;
 • Program „KinoSzkoła” należy do „Koalicji dla Edukacji Filmowej”.

PARTNERZY: 

Znalezione obrazy dla zapytania centralny gabinet edukacji filmowej w łodzi logo pngZnalezione obrazy dla zapytania edukacja filmow.pl logo pngZnalezione obrazy dla zapytania sieć kin studyjnych logo pngZnalezione obrazy dla zapytania fina logo png film