dziś: 2019-06-16

Sekcja Modelarska

Podczas zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu, nauczą się posługiwania narzędziami, obróbki materiałów, rysunku technicznego, będą ćwiczyć zdolności manualne.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 120 min.  
Koszt:  50 zł / miesiąc

- jednorazowa wpłata od dziecka na zakup podstawowego zestawu materiałów modelarskich wynosi 30 zł (15 zł w październiku, 15 zł w lutym

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 20 dnia danego miesiąca.

Zapisy i informacje pod nr tel.: 33/844 86 74.