dziś: 2018-08-22

Sekcja Modelarska

Propozycja dla dzieci i młodzieży od 7 r.ż.

Podczas zajęć uczestnicy będą zdobywać wiedzę z zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu, nauczą się posługiwania narzędziami, obróbki materiałów, rysunku technicznego, będą ćwiczyć zdolności manualne.

Instruktor: Dariusz Szemik

zajęcia 1x w tyg. po 2 godziny   (wtorki od 16:30 do 18:30)

koszt:  40 zł / miesiąc
+ opłata semestralna w wys. 15 zł  (płatna w październiku i w lutym)

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 20 dnia danego miesiąca.

Zapisy i informacje pod nr tel.: 33/844 86 77.