dziś: 2018-08-22

Uniwersytet trzeciego wieku wiecej

Celem działalności uniwersytetu jest aktywizacja osób starszych a także wykorzystanie ich wielkiego potencjału: wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego.  Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form zaktywizowania starszych osób są Uniwersytety Trzeciego Wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.
Patronat honorowy nad UTW w Kętach objął Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Rada UTW na rok akademicki 2016/2017:
przewodniczący – Marian Dudek,
zastępca przewodniczącego – Lucyna Wołek,
sekretarz, kronikarz – Kazimiera Szłapa,
starostowie: Krystyna Drabek, Marek Wągiel
członkowie: Jolanta Mróz (wolontariat)
Maksymilian Zużałek
(sport)
Anna Gacek,
Danuta Buczyńska
Jadwiga Zyzańska
Kazimierz Morkisz

Wszelkich informacji udziela instruktor DK Urszula Biela-Bogacz, pokój nr 4, tel. 33 844 86 78
e- mail: animator@domkultury.kety.pl