dziś: 2020-04-08

XII Konkurs Muzyki Instrumentalnej "O Złoty Klucz Wiolinowy" - ODWOŁANY

2020-03-28

Organizator:

Dom Kultury w Kętach, 32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a, tel.:  33/ 844 86 70,
e-mail: poczta@domkultury.kety.pl; www.domkultury.kety.pl

Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Gminy Kęty.

 Cele konkursu:

 1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży muzyki oraz aktywnych i kreatywnych form spędzania wolnego czasu.
 2. Popularyzowanie gry na instrumentach.
 3. Ujawnianie młodych talentów muzycznych.
 4. Rozwijanie wrażliwości na piękno muzyki.
 5. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów oraz zespołów instrumentalnych.
 6. Współpraca i wymiana doświadczeń w środowiskach krzewiących edukację muzyczną.

 Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież występujące solo lub w duecie, pobierające naukę w ogniskach muzycznych, domach kultury lub indywidualnie.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być też zespoły (od 3 osób).
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie ani absolwenci szkół muzycznych.
 4. Uczestnicy mogą prezentować swoje umiejętności muzyczne na instrumentach: klawiszowych, smyczkowych, szarpanych, dętych, uderzanych, perkusyjnych.
 5. Organizator dopuszcza wykonanie utworów solowych z towarzyszeniem akompaniamentu.
 6. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez jurorów w trzech kategoriach wiekowych:
 7. od 6-10 lat,
 8. od 11 do 14 lat,
 9. od 15 do 19 lat.

W przypadku zespołów, wiek najstarszego uczestnika kwalifikuje do danej grupy wiekowej.

Każdy uczestnik zobowiązany jest zagrać dwa utwory: z repertuaru muzyki klasycznej, utwór dowolny.

Łączny czas prezentacji - do 8 minut.

Utwory powinny być wykonywane z pamięci.

Wykonawca uczestniczący po raz kolejny w konkursie nie może wykonywać utworów prezentowanych w poprzednich edycjach.

Podczas przesłuchań i koncertu laureatów uczestników obowiązuje strój galowy.

 

 Przebieg konkursu:

 1. Etapy konkursu:

                - etap I - przyjmowanie kart zgłoszeń - do dnia 16.03.2020 r. Zgłoszenia można dostarczyć do
                pok. nr 2 DK osobiście, wysłać pocztą na adres: Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a,
                32-650 Kęty lub mailem na adres: marta.szymla@domkultury.kety.pl,

- etap II - przesłuchania konkursowe na sali widowiskowej Domu Kultury, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i koncert galowy laureatów – 28.03.2020 r.

                Kolejność przesłuchań konkursowych zostanie opublikowana na stronie internetowej 
                Domu Kultury po przyjęciu kart zgłoszeń.  

 1. Kryteria oceny:

- dobór repertuaru,
- umiejętności instrumentalne
- interpretacja,
- intonacja,
- dynamika.

 1. Nagrody:

- zdobywca Grand Prix otrzyma statuetkę „Złoty Klucz Wiolinowy” oraz nagrodę rzeczową,
- wszyscy uczestnicy otrzymają  dyplomy pamiątkowe za udział, natomiast laureaci I, II i III  miejsc – nagrody rzeczowe.

 1. Organizator zapewnia:

- nagłośnienie,
- niektóre instrumenty: fortepian, keyboard „Roland EM- 20”,
- możliwość podłączenia własnego sprzętu (należy w karcie zgłoszenia podać taką informację).

Inne ustalenia:

 1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.            
 2. Szczegółowych informacji udziela Marta Szymla, pokój nr 2 DK, 
  tel. 33/ 844 86 74; mail: marta.szymla@domkultury.kety.pl.

REGULAMIN DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA 

powrót do wydarzeń