dziś: 2019-01-19

Konkurs na Plakat dnia EKO-Dziecka 2018 z Robin Hood'em

2018-04-23

Chciałbyś, aby Twoja praca stała się plakatem promującym Dzień EKO-Dziecka 2018? Nic prostszego! Zapraszamy do udziału w Konkursie na Plakat Dnia EKO-Dziecka 2018 w klimacie przygód Robin Hood'a. 

Konkurs ma na celu:

- pobudzić zainteresowania i umiejętności plastyczne,

- podkreślić istotną rolę przyrody w naszym otoczeniu, 

- pobudzić wrażliwość na ochronę środowiska,

- pobudzić zachowania pro-ekologiczne, 

- rozwijać wyobraźnię plastyczną. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać projekt plakatu Dnia EKO-Dziecka 2018 nawiązującego do przygód Robin Hood'a. 
Prace konkursowe należy złożyć z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową w pokoju nr 2 do dnia 8  maja 2018 roku

Wyniki zostaną ogłoszone 11 maja 2018, a wręczenie dyplomów i upominków nastąpi podczas imprezy "Dzień EKO-Dziecka" w Domu Kultury w Kętach w dniu 2 czerwca 2018.

Wybrane prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy pokonkursowej zorganizowanej w czasie trwania imprezy.

Konkurs przeznaczony dla dzieci do 10 lat. 

Więcej informacji w regulaminach oraz pod nr tel.: 33/844 86 74 - Kaja Sewera/ kaja.sewera@domkultury.kety.pl

Regulamin Konkursu na Plakat Dnia EKO-Dziecka 2018 

Karta zgłoszeniowa

Sponsorem głównym wydarzenia Dzień EKO-Dziecka 2018 jest GAZ-SYSTEM S.A.

„Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

 Do obowiązków spółki należy:

  • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
  • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
  • konserwacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
  • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla -bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
  • dostarczanie użytkownikom systemu informacji potrzebnych dla uzyskania skutecznego dostępu do systemu,
  • realizacja innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów wykonawczych oraz z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o Prawie energetycznym z późniejszymi zmianami.”?

Więcej informacji na stronie: www.gaz-system.pl

powrót do wydarzeń