dziś: 2019-12-08

Świąteczny Konkurs Plastyczny

2019-12-09

„PIERNIKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

– REGULAMIN –

 1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Kętach (ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty).
 2. Cele konkursu:
  1. Pobudzanie aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
  2. Kultywowanie tradycji świątecznych;
  3. Rozwijanie zdolności manualnych;
  4. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych;
  5. Wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej prezentacji.
 3. Przedmiotem konkursu jest PIERNICZEK ŚWIĄTECZNY zakwalifikowany do jednej z kategorii:
  1. Płaska;
  2. Przestrzenna,
  3. Kulinarna.
 4. Konkurs zostanie podzielony na kategorie wiekowe:
  1. Dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców),
  2. Dzieci z klas I-III (dopuszczalna pomoc rodziców),
  3. Dzieci z klas IV-VI,
  4. Młodzież (13–17 lat),
  5. Dorośli.
 5. Decyzją organizatora kategorie mogą zostać połączone ze względu na małą ilość zgłoszeń.
 6. Uczestnik może zgłosić po jednej pracy w każdej kategorii. Każda praca musi zawierać dane autora wg wypełnionej karty zgłoszeniowej, przymocowanej do pracy.
 7. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w pokoju nr 2 w Domu Kultury w Kętach w dniach od 02 do 09 grudnia 2019 roku do godz. 15:00. Prace po tym terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.
 8. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe.
 9. Ocenie podlegać będą:
  1. Estetyka wykonania pracy,
  2. Oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów,
  3. Stopień trudności wybranej techniki plastycznej.
 10. Komisja Konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii plastycznej i w każdej kategorii wiekowej. Komisja ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień oraz ma prawo nie przyznać miejsc i wyróżnień w danej kategorii. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Domu Kultury w Kętach w dniu 16 grudnia 2019 roku.
 12. Nagrody oraz dyplomy będą wręczone na wernisażu wystawy pokonkursowej w Domu Kultury w Kętach w dniu 17 grudnia 2019 r. godz. 17:00.
 13. Prace nie zakwalifikowane do wystawy będzie można odebrać do 22 grudnia 2019 roku w pokoju nr 2 w Domu Kultury w Kętach (pozostałe prace zostaną zwrócone po 02 lutego 2020 roku). Prace nie odebrane do 09 lutego 2020 roku nie będą przechowywane.
 14. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i prezentacji na wystawie pokonkursowej. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystywania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 15. Informacje pod nr tel.: 33/844 86 74, marta.szymla@domkultury.kety.pl

Karta zgłoszenia do pobrania >>>

 

powrót do wydarzeń