dziś: 2018-09-22

UNIJNE DOTACJE na - Podjęcie nowej działalności gospodarczej - Rozwój działalności gospodarczej

2018-09-01

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Dolina Soły”

zaprasza mieszkańców gmin:

Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz

na SZKOLENIA TEMATYCZNE INFORMACYJNO-AKTYWIZACYJNE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

powrót do wydarzeń