dziś: 2019-01-19

Występy konkursowe w ramach projektu ojczysty-polski-mój 2018 oraz lista laureatów II Konkursu Poezji Śpiewanej

2018-04-27

Ojczysty-polski-mój to projekt pozwalający uczestnikom zaprezentować swoje umiejętności prozatorskie, poetyckie, językowe oraz wokalne. W tym roku w poszczególnych etapach uczestniczyło blisko 150 uczestników!  

25 kwietnia odbyła się V edycja Konkursu Prozatorskiego. Do pisania prac przystąpiło 34 uczestników łącznie z pierwszej (dzieci ze szkół podstawowych) oraz drugiej (młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych) kategorii. Uczestnicy kategorii trzeciej nadsyłali swoje prace za pośrednictwem poczty. Lista laureatów pojawi się na stronie Domu Kultury po ocenie prac przez jury w składzie Pani Aliny Nowak, Pana Juliusza Wątroby oraz Pana Oskara Błachuta. 

Tematy prac dawały szerokie pole do popisu dla młodych pisarzy. Kategoria pierwsza mogła wybrać jeden z dwóch tematów:

1.A gdy będę duży, to wyruszę...

2. Każdy ma własną legendę...

Natomiast kategoria II otrzymała pierwszy temat zapożyczony z bogatej twórczości Andrzeja Sapkowskiego, a mianowicie opowiadania "Ostatnie życzenie", nawiązującego do życia Geralta z Rivii:

"A później świat znowu zaczął istnieć, ale istniał  zupełnie inaczej".

Uczestnicy mieli możliwość wyboru jeszcze jednego tematu:

"Co by było, gdyby mnie nie było..." 

Następnego dnia, czyli 26 kwietnia, uczestnicy zmagali się z polską ortografią i interpunkcją na V Otwartym Dyktandzie. Dopisały wszystkie trzy kategorie- klasy IV-VI szkoły podstawowej (kategoria I), klasy VII szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne (kategoria II) oraz dorośli (kategoria III).  Łącznie dyktando pisało blisko 70 uczestników. 

Tego samego dnia po południu odbyła się również II edycja  Konkursu Poezji Śpiewanej. Wokaliści urzekli nas pięknymi wykonaniami ponadczasowych utworów. Komisja w składzie Pani Barbary Siwiec, Pana Andrzeja Trojaka oraz Pana Piotra Wojtyczka miała ciężki orzech do zgryzienia. Wszystkie 16 występów  było na bardzo wysokim poziomie. 

LISTA LAUREATÓW II KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ: 

Kategoria I ( do 15 lat):

Sandra Pytlarz

Patrycja Wykrent 

Karina Skwarczyńska

Gabriela Katzer 

Kategoria II (15-20 lat):

Emilia Klęczar

Kinga Kizner

Krzysztof Koczur 

Nina Kumorek

Kinga Zięba 

Oliwia Lach 

Gala Finałowa odbędzie się 24 maja 2018 roku. Zostaną tego dnia ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody, a laureaci zaprezentują owoce swojej twórczości. 

powrót do wydarzeń