dziś: 2019-02-23

zamówienia publiczne

 Dom Kultury w Kętach zaprasza do składania ofert cenowych na usługi świadczone podczas Dni Kęt 2018 (wydarzenie o statusie imprezy masowej), które
 odbędą się w dniach 15.06.2018-17.06.2018 na terenie stadionu TS Hejnał w Kętach.

 Uprzejmie prosimy o:

 - niełączenie ofert,

 - podanie cen całościowych za daną usługę w wartościach netto i brutto,

 - wkalkulowanie w cenę końcową wszystkich składowych zapytania.

 Oferty niekompletne oraz łączone zostaną odrzucone.

 Kryterium wyboru (poza wyjątkiem stanowiącym zapewnienie estrady z obsługą oświetlenia i nagłośnienia) - będzie CENA lub ZDEKLAROWANA SUMA
 GWARANTOWANA (w    przypadku gastronomii oraz wesołego miasteczka).

 Organizator zastrzega sobie prawo do poprawy błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (33) 844 86 81 lub adresem poczty elektronicznej: administracja@domkultury.kety.pl

 Oferty należy przesyłać na adres: administracja@domkultury.kety.pl lub dostarczyć do Domu Kultury w Kętach, pokój 110 – do dnia 28 lutego br.

 Oferty, które wpłyną po terminie - zostaną odrzucone.