dziś: 2018-08-22

Zespół Pieśni i Tańca "Małe Kęty"

Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu w poniedziałki
koszt - 10 zł / miesiąc

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK.
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 20 dnia danego miesiąca.

Zapisy od 28 sierpnia pod nr tel.: 33/844 86 76.

Zespół Pieśni i Tańca Małe Kęty powstał 11.04.2012 r. Skupia ok. 25 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Młodzi artyści są kontynuatorami tradycji zakorzenionej w Kętach dzięki prężnej działalności dorosłej formacji. Zespół ma w swoim repertuarze suitę krakowską i górali żywieckich oraz program kolęd i pastorałek. Zespół aktywnie działa w środowisku lokalnym, wzbogacając swoimi występami  gminne  uroczystości i festyny. Swoją twórczość prezentuje na corocznym przeglądzie „Wesoły Krakowiaczek” w Domu Kultury w Kętach, na Festynie Franciszkańskim, podczas święta miasta: Dni Kęt, pikników szkolnych, festynów rodzinnych, na jarmarkach: Wielkanocnym i  Bożonarodzeniowym. Formacja uczestniczyła  w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Świat pod Kyczerą” w Kętach oraz Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Pasiaczek w Opocznie".  Zespół choć młody wiekiem i stażem jest laureatem folklorystycznych konkursów i festiwali:

2015 r. II miejsce na  Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym” O puchar czarnych diamentów” w Katowicach

2015 r. III miejsce w XV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łodygowicach

2015 r. wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” w Kętach

2016 r- I miejsce w 16. Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, w kat. zespoły dziecięce, w Łodygowicach.

Obecnie choreografem zespołu jest Pani Małgorzata Gembala. Nieodłączną częścią grupy jest młodzieżowa kapela ludowa, którą wspomaga Pan Edward Dziubek. Przewodniczącym kapeli jest Pan Jakub Waluś.

Dotychczasowi instruktorzy:

Izabela Wrona

Elżbieta Mikociak

    

Dzięki unijnej pomocy dofinansowane zostały stroje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Kęty”.

Dofinansowanie pozwoliło na uzupełnienie strojów krakowskich, które częściowo zakupione zostały przez DK. Udało się również kupić strój Lajkonika. Poza tym zakupiono pełne komplety strojów górali żywieckich dla 20 dziewcząt i 15 chłopców. Zakupy te uwzględniają stały rozwój zespołu, w którym tańczy obecnie 25 dzieci w wieku od 5 do 9 lat.

Zakup strojów dla Małych Kęt został dofinansowany kwotą prawie 25 tys. zł poprzez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.