dziś: 2022-09-30

Ceny biletu/ kup bilet

 BILETY
BILETY

C E N N I K

Nowe ceny biletów obowiązują od 1 października. 

                                                               

 bilet ulgowy *              16 zł     

 bilet dla dzieci i młodzieży **               14 zł  

 bilet dla seniora***                       14 zł                    

 bilet normalny                                   18 zł                  

 Kino Przyjazne Sensorycznie****            10 zł              

 Bilet dla grup (min 20 osób)             13 zł  

* Dotyczy osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz studentów do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji.

** Dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej, a także grupy do 20 osób. 

*** Za okazaniem legitymacji emeryta/ rencisty. 

**** Na seanse przyjazne sensorycznie zarówno dzieci, jak i dorośli po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub wypisu diagnozy będą mogli nabyć bilety w cenie 10 zł, zaś jeden z opiekunów dziecka lub osoby dorosłej otrzyma bezpłatną wejściówkę. Pozostałych widzów zapraszamy na seanse w cenie regularnej. 

Rabaty nie łączą się.

Informujemy, że dzieciom do lat 3 przebywającym na seansie pod opieką opiekuna i nie zajmującym samodzielnego miejsca, przysługuje darmowy bilet. 

Bilety sprzedawane są online lub na godzinę przed KAŻDYM seansem w kasie kinowej. 

DO KOŃCA MARCA 2021 r. POZOSTAŁE PROMOCJE NIE OBOWIĄZUJĄ.            

                     

                 

BILETY
BILETY