dziś: 2024-07-17

Kino przyjazne sensorycznie

Dla kogo: 

KinoDK w Kętach we współpracy z Fundacją Pomoc Autyzm, na zaproszenie Stowarzyszenia Otwórzmy drzwi na świat zaprasza na młodych widzów ze spektrum autyzmu i ich opiekunów na dedykowane im seanse kinowe. Zapraszamy także innych widzów, którzy z powodu swoich trudności z odbiorem otaczającego świata, chcieliby skorzystać z takich dostosowanych spektakli. Seanse przyjazne sensorycznie są dla wszystkich, którzy nie lubią dużego hałasu, mają trudności ze spokojnym siedzeniem w bezruchu przez dłuższy czas lub są wrażliwi wzrokowo.

 Fundacja Pomoc Autyzm wspiera kina lokalne w rozwijaniu oferty seansów przyjaznych osobom ze spektrum autyzmu. ​

Jak wygląda taki seans:

Dostosowanie seansu polega na zmianie natężenia oświetlenia oraz dźwięku, tak, by doświadczenie oglądania filmu na dużym ekranie uczynić maksymalnie przyjazne nadwrażliwym zmysłom. Przed pokazem nie są wyświetlane reklamy, by nie rozpraszać uwagi widzów. W trakcie seansu nie obowiązuje zasada całkowitej ciszy– można komentować film, śpiewać piosenkę razem z bohaterem, tańczyć razem z nim, wyrażać ekscytację, wędrować po sali, itp. Rodzice nie muszą już czuć się nieswojo w kinie, kiedy ich dziecko całym sobą raduje się z filmu.

Ponieważ wiele dzieci/osób ze spektrum autyzmu jest na różnego rodzaju dietach, dlatego do kina można przynieść ze sobą własne, przygotowane przez rodziców przekąski.

Celem naszego działania jest zwiększenie dostępu do kultury i kina dla osób z trudnościami w zakresie przetwarzania sensorycznego. Seanse przyjazne sensorycznie mogą być okazją zarówno do atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu, jak również do rozwijania zainteresowań i poznawania nowych osób.

Bilety do kina - specjalny cennik:

Na seanse przyjazne sensorycznie zarówno dzieci, jak i dorośli po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub wypisu diagnozy będą mogli nabyć bilety w cenie 10 zł, zaś jeden z opiekunów dziecka lub osoby dorosłej otrzyma bezpłatną wejściówkę. Pozostałych widzów zapraszamy na seanse w cenie regularnej. 

CENNIK DOSTĘPNY TUTAJ

Na pokaz przyjazny sensorycznie dla zorganizowanej grupy. Wystarczy zgłosić grupę i umówić termin oraz tytuł.

 NAJBLIŻSZY SEANS: KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy do kontaktu!

​poczta@domkultury.kety.pl, tel.: 33 833 86 78

  

Autyzm i kino przyjazne sensorycznie

Autyzm (ang. Autism Spectrum Disorder, w skrócie ASD) charakteryzuje się jako zaburzenie o charakterze neurorozwojowym i jego specyfikę stanowi odmienny od typowego wzorzec rozwoju. Wpływa on na wiele sfer życia, myślenie oraz spostrzeganie. Autyzm nie jest chorobą. Odmienności rozwojowe mogą w różnym stopniu stanowić o potrzebie dostosowania środowiska, ale i sposobu komunikacji czy interakcji z osobą autyzmem. U osób w spektrum autyzmu obserwuje się odmienności w sferze komunikacji i interakcji społecznych oraz szczególne wzorce zainteresowań i aktywności. Istotne jest, że nie ma jednej, określonej kategorii objawów, a mówi się o spektrum autyzmu, akcentując indywidualne różnice w odbiorze świata, myśleniu, czy uczeniu się u poszczególnych osób z ASD.

Trudnością większości osób ze spektrum autyzmu są zakłócenia w przetwarzaniu sensorycznym - to oznacza, że wrażenia ze zmysłów (słuchu, wzroku, dotyku, itp.) są odczuwane inaczej niż u większości ludzi – np. zbyt silnie lub za słabo. Z tego powodu niektóre przestrzenie publiczne mogą być dla osób ze spektrum autyzmu „nie do zniesienia” lub przebywanie w nich wiąże się z ogromnym dyskomfortem i obciążeniem – stresem, przeciążeniem zmysłowym, dezorganizacją procesów poznawczych i działania.

Autyzm sam w sobie nie jest niepełnosprawnością, jednak u części osób w spektrum autyzmu może stać się przyczyną niepełnosprawności, gdyż nasilenie objawów i wynikające z tego duże trudności mogą sprawić, że samodzielne funkcjonowanie danej osoby nie jest możliwe.

Pokazy filmowe przyjazne sensorycznie, które uwzględniają specyficzne trudności osób w spektrum autyzmu, są okazją do korzystania z oferty kulturalnej, tak łatwo dostępnej dla większości społeczeństwa. Pozwalają na dostosowanie seansów tak, by osobom ze spektrum było w nich łatwiej uczestniczyć.

Seanse przyjazne sensorycznie są wprowadzone m.in. w wielu kinach w USA i przyciągają nie tylko osoby z diagnozą autyzmu czy innymi zaburzeniami rozwojowymi, ale także cieszą się popularnością wśród wielu rodzin z dziećmi o typowym rozwoju. Dzięki czemu służą integracji społeczności. Umożliwienie uczestnictwa w seansach kinowych przeciwdziała izolacji i wykluczeniu społecznemu osób ze spektrum autyzmu w środowisku, w którym żyją.

W Polsce pierwszy krok do wprowadzenia stałej oferty dostosowanej do potrzeb osób z autyzmem uczyniła we współpracy z Katarzyną Pęczak sieć kin Cinema City, otwierając w styczniu  2018 roku swoje sale na specjalne, cykliczne projekcje, które pozwalają dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, cieszyć się filmową rozrywką. Natomiast Fundacja Pomoc Autyzm ma przyjemność rozwijać wspólnie z koordynatorem tego projektu ideę Kina przyjaznego sensorycznie w kinach lokalnych.

Chcesz podjąć z nami współpracę, zgłosić swoje kino do projektu, masz uwagi lub pytania?

Zapraszamy do kontaktu!​

Kontakt w sprawach dotyczących kina przyjaznego sensorycznie

Katarzyna Pęczak

e-mail k.peczak@pomocautyzm.org

Do zobaczenia w kinie! 

Projekt finansowany jest w ramach działalności statutowej nieodpłatnej, ze środków własnych Fundacji Pomoc Autyzm.