dziś: 2022-06-27

KLUB BRZDĄCA

K L U B    B R Z D Ą C A

Zajęcia odbywają się wg harmonogramu podanego na początku każdego miesiąca.

Klub oferuje opiekę pedagogiczną dla dzieci 2, 3 i 4-letnich. Głównym celem działania klubiku jest pomaganie dzieciom w adaptacji do nowego środowiska przedszkolnego. Dla wielu maluchów jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą i zmiana dotychczasowego trybu życia. Maluszki uczą się funkcjonowania w grupie (ok.12-15 dzieci) i oswajają z rytmem zajęć tj. zajęcia plastyczne i ruchowe, czy też czas na indywidualną zabawę.

PROWADZĄCY: 
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 2x w tygodniu 

CZAS TRWANIA: 120 min

KOSZT: 15 zł / 1 godz.

 

ZAPISY I INFORMACJE:

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 33/ 844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji (do pobrania na stronie).

PŁATNOŚCI:

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 15 dnia tego miesiąca.

ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1070 1000 0090 3183 0632

TYTUŁ PRZELEWU:  imię i nazwisko, typ zajęć, miesiąc