dziś: 2022-06-27

TEATR RUCHU - PANTOMIMA

T E A T R    R U C H U  
P A N T O M I M A 

Teatr Ruchu – PANTOMIMA  to innowacyjna propozycja dla młodzieży bazująca na  ruchu i teatrze. Podstawowymi założeniami projektu są: wprowadzanie uczestnika w świat sztuki performatywnej, zaznajomienie ich z tajnikami pracy scenicznej oraz kreatywny rozwój. Na zajęciach uczestnicy nauczą się jak świadomie wykorzystywać swoje ciało, panować nad nim, przekraczać jego granice. Rozwiną swoje umiejętności aktorskie, umiejętność improwizacji, świadomość własnego ciała i wyobraźnię przestrzenną, plastykę oraz ekspresję w ruchu. Celem spotkań jest dostarczenie różnorodnych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy. Specyfika takich zajęć polega na różnorodności propozycji, dużej aktywizacji młodych ludzi i wyznaczaniu ich aktywności emocjonalnej. Na zajęciach w Teatrze Ruchu uczestnicy tańczą, śpiewają, rozmawiają, dyskutują – jednym słowem – świetnie się bawią! Program zajęć obejmuje spotkania w stałych grupach regularnie raz w tygodniu, a pod koniec roku przygotowanie wraz z opiekunem pokazu scenicznego.

PROWADZĄCY: Michał Sabat - pedagog teatru
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1x w tygodniu 

CZAS TRWANIA: 60 min

KOSZT: 

 

ZAPISY I INFORMACJE:

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 33/ 844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji (do pobrania na stronie).

PŁATNOŚCI:

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 15 dnia tego miesiąca.

ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1070 1000 0090 3183 0632

TYTUŁ PRZELEWU:  imię i nazwisko, typ zajęć, miesiąc