dziś: 2023-11-29

Psallite Deo

    Międzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej „Psallite Deo” to wydarzenie kulturalno-społeczne, mające na celu  integrację  młodzieży polskiej z Polonią mieszkającą za granicą,  poprzez przybliżenie jej dziedzictwa historycznego, kultury polskiej i wartości historycznej środowiska lokalnego.

    Jest to przedsięwzięcie kulturalne o ponadregionalnym charakterze, którego formuła dynamicznie się rozwija. Zostało ono, ze względu na swoją rangę, wpisane w strategię rozwoju Gminy Kety Kęty i jest częścią składową  obchodów święta ku czci patrona miasta Kęty – św. Jana Kantego.

Festiwal  przez lata ewaluował i przekształcał się  zmieniając i rozszerzając swoją formułę. Powstał  w 1998 -początkowo jako konkurs muzyczny adresowany do polskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych wykonujących pieśni religijne. Od 2004 r. dzięki zespołom polonijnym, które chętnie przyjeżdżały na zaproszenie organizatorów, konkurs przerodził się w   międzynarodowy festiwal.

W 2011 i 2012 Psallite Deo zyskało nie tylko  międzynarodowy ale i  ekumeniczny wymiar. Na Festiwalu gościły zespoły z Austrii, Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji, Węgier oraz wykonawcy z Polski. Wśród występujących na scenie znaleźli się przedstawiciele różnych chrześcijańskich wyznań , a honorowy patronat nad projektem  sprawował: : Bp Tadeusz Rakoczy- Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego, - obecnie Biskup Roman Pindel, Abp Szymon Romańczuk- Ordynariusz Diecezji Łódzko-Poznańskiej, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Bp Paweł Anweiler- Biskup Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, obecnie  Bp Adrian Korczago, Bp Marek Izdebski – Biskup Kościoła Ewangelicko- Reformowanego.

     „Psallite deo”  to projekt o strukturze wielowymiarowej i innowacyjnej, w którym  twórczość religijna prezentowana jest nie tylko poprzez muzykę ale również w filmie, sztukach plastycznych, literaturze i działaniach w przestrzeni społecznej.  Festiwal co roku poszerza swój zakres . W 2015 projekt nosił nazwę „Vox Poloniae – w stronę rozwoju i zacieśniania kontaktów bezpośrednich” a w 2016 „ Kęckie spotkania polonijne – w stronę rozwoju i zacieśniania kontaktów bezpośrednich. Od kilku lat Festiwalowi towarzyszy przegląd  ambitnego kina „Oikumene”,  konkurs muzyczny na szczeblu dekanalnym, wystawa prac plastycznych i fotograficznych zarówno lokalnych twórców jak i artystów profesjonalnych, warsztaty wokalno-językowe, koncerty w  parafiach  dekanatu kęckiego w wykonaniu zespołów zaproszonych, koncerty gwiazd polskiej estrady, wspólne ekumeniczne  spotkanie modlitewne pod kaplicą św. Jana Kantego  oraz Jarmark świętojański.

 W roku 2016 odbyła się 19. edycja tego Festiwalu.

2017

Dni minionego tygodnia upłynęły w Kętach pod hasłem jubileuszy. W czwartek 19 października Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętach uczciła 250 rocznicę kanonizacji swojego patrona – św. Jana Kantego. Z tej to okazji w Domu Kultury w Kętach miała miejsce premiera spektaklu pt. „W służbie Bogu i człowiekowi Święty Jan Kanty – wczoraj, dziś i jutro” oraz wernisaż i ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o Świętym Janie Kantym organizowanego dla szkół, którego patronem jest ten święty kęczanin. Wydarzenie to zainaugurowało XX Międzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej PSALLITE DEO, nad którym patronat honorowy sprawował Biskup Bielsko-Żywiecki Roman Pindel, Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec oraz Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar.

Główną osią tego festiwalu był sobotni Konkurs Muzyczny, który doczekał się w tym roku swojej jubileuszowej – dwudziestej edycji. Zaprezentowało się w nim kilkuset wykonawców (solistów, scholii, zespołów wokalno-instrumentalnych, chórów i ludowych zespołów śpiewaczych)  z Bielska-Białej, Brzeszcz, Bulowic, Cieszyna, Dębowca, Gliwic, Głębowic, Grojca, Hecznarowic, Kęt, Komorowic, Nowej Wsi, Pisarzowic, Porąbki, Radziechowa, Skidzinia, Wapienicy, Zasola oraz z Preszowa na Słowacji. Dom Kultury tętnił życiem w tym dniu od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora. Niemal każdy zakątek placówki rozbrzmiewał piosenkami religijnymi w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Niezwykła otwartość festiwalu PSALLITE DEO wyrażała się zarówno w różnorodności uczestników jak i repertuaru, który prezentowali. W gronie uczestników znalazły się śpiewające rodziny, dziecięce i młodzieżowe schole jak również dorośli wykonawcy, dla których występ w konkursie był tylko jednym z punktów ich artystycznej ścieżki. Repertuar uczestników obejmował nie tylko znane wszystkim, popularne piosenki oazowe ale również podniosłe i uroczyste pieśni kościelne, autorskie utwory rapowe czy też melodie ludowe. Wszystkie występny oceniane były przez profesjonalne grono Jury, w którym zasiadali: Janusz Kohut  kompozytor, pianista, autor wielu projektów muzycznych, dr hab. Beata Borowska – Adiunkt Katedry Chóralistyki Akademii Muzycznej w Katowicach, dr hab. Jan Borowski – profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz ks. Stanisław Joneczko  muzyk, redaktor Beskidzkiego Radia Katolickiego Anioł Beskidów”.

Laureatką GRAND PRIX festiwalu została solistka z Preszowa na Słowacji  Klaudia Kriva. Wspaniały głos oraz niezwykła dojrzałość wykonania utworów: „I believe in you and me” z repertuaru Whitney Houston i „Niezmienność” Piotra Rubika zachwyciła i ujęła nie tylko członków komisji artystycznej ale również wszystkich zebranych gości.


Pozostałe wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria: soliści – dzieci

Wyróżnienia – Agata Pasterny i Roch Branny ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu, Antonina Kraszewska  z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Cieszynie, Jagoda Czopek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce

Kategoria: soliści – młodzież

I miejsce – Jana Petriková z Preszowa na Słowacji
Wyróżnienia – Anna Kováčová i Sofia Kolesárová z Preszowa na Słowacji

Kategoria: schole

I miejsce – Schola z Parafii św. Wojciecha w Bulowicach

Wyróżnienie – Diakonia Muzyczna z Parafii św. Marcina w Pisarzowicach

Kategoria: zespoły wokalno-instrumentalne

I miejsce – Zespół „KONTRASTY” z Domu Kultury w Komorowicach

Wyróżnienie – Zespół „Gaudete in Domino” z Gliwic

Kategoria: chóry

I miejsce: chór „Wrzos” z Głębowic

Kategoria: ludowe zespoły śpiewacze

I miejsce ex aequo: Zespół Pieśni i Tańca „Małe Kęty” oraz zespół „Paświszczanie” z Zasola

Wyróżnienie: zespół regionalny „Brzeszczanki”

Podczas festiwalu gościnnie wystąpili też artyści z Ukrainy i Węgier: chór „Kiyovskie Blahochetya” z grekokatolickiego Kościoła św. Andrzeja Apostoła we Lwowie, chór „Serafin” z parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Równym na Wołyniu – zdobywca zeszłorocznej nagrody festiwalu Vox Poloniae dla najlepszego zespołu zagranicznego, zespół muzyczny „Faustyna” z parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Równym na Wołyniu oraz Zespół Śpiewaczy z Ket na Węgrzech.

Konkurs festiwalowy zakończył się uroczystą galą wręczenia nagród przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu pana Jerzego Chrząszcza, Burmistrza Gminy Kęty Krzysztofa Jana Klęczara, przewodniczącego Jury Janusza Kohuta oraz dyrektora Domu Kultury Sylwię Brzozowicz. Podczas gali nie zabrakło słów podziękowań oraz łez wzruszenia laureatów.


Oprócz konkursu muzycznego, który odbywał się w sobotę, na festiwal twórczości złożył się także Przegląd Filmowy OIKUMENE, a w nim projekcje filmów: „Dwie Korony”, „War room. Siła modlitwy” i „Idealna fala”.

Trzeci, jubileuszowy dzień obejmował JARMARK ŚWIĘTOJAŃSKI odbywający się już po raz siódmy na kęckim Rynku, nawiązujący zarówno do postaci św. Jana Kantego jak i historii naszego miasta, które w tym roku obchodzi 740 rocznicę swojego istnienia. Jubileusz ten został podkreślony w szczególności przez dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli, które przygotowały na tę okazję krótkie etiudy opowiadające o historii Kęt oraz jego ważnych mieszkańcach,  zaprezentowane w przeglądzie etiud teatralnych pt. „Sceny z życia miasta”.  Spośród 11 prezentacji Jury w składzie: Maria Karaim – instruktor teatralny, Agata Szyszka-Mądro – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kętach oraz Tomasz Bielecki – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Gminy w Kętach, przyznali zespołom następujące miejsca i wyróżnienia:

- w kategorii „przedszkola” – I miejsce zajęły dzieci z SPWP w Nowej Wsi a wyróżnienia otrzymały SPWP nr 7 i nr 8 w Kętach

- w kategorii „klasy I-III” – I miejsce zajęła klasa IIIb Szkoły Podstawowej nr 2 w Kętach

- w kategorii „klasy IV – VI” – I miejsce zajął zespół „Zgodne głosy z jedynki” z ZSG nr 1 w Kętach

- w kategorii „klasy VII” – I miejsce zajęła grupa teatralna Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Za ofiarną pomoc w postaci wsparcia finansowego i rzeczowego dziękujemy serdecznie patronom festiwalu oraz sponsorom:

- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

- Gmina Kęty

- ALUMETAL S.A. w Kętach

- WITMET Sp. z o.o. w Witkowicach

- Beskid Media Sp. z o.o. w Kętach

- Górecki Sp. J. w Kętach

- drukarnia BESKIDY  w Kętach

- gospodarstwo sadownicze Sławomir Domżał