dziś: 2022-06-27

SEKCJA PLASTYCZNA DLA DZIECI

S E K C J A    P L A S T Y C Z N A    D L A    D Z I E C I   I   M Ł O D Z I E Ż Y

Zajęcia plastyczne skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat. Uczestnicy pracują w 10-cio osobowych grupach dobranych pod względem wieku i stopnia zaawansowania. Podczas zajęć młodzi artyści poznają następujące techniki plastyczne: malarstwo, rysunek, rzeźba, origami, collage, grafika, bionika, papieroplastyka, decoupage, witraż, ceramika, odlewy z gipsu. Uczestnicy sekcji często biorą udział w konkursach plastycznych.

PROWADZĄCY: Beata Merta, Dominik Rogus 
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1x w tygodniu

CZAS TRWANIA: 90/60/45 min, w zależności od wieku dziecka

KOSZT: 45 zł/ miesiąc, 37 zł/miesiąc (KDR) 

 

ZAPISY I INFORMACJE:

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 33/ 844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji (do pobrania na stronie).

PŁATNOŚCI:

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 15 dnia tego miesiąca.

ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1070 1000 0090 3183 0632

TYTUŁ PRZELEWU:  imię i nazwisko, typ zajęć, miesiąc