dziś: 2023-01-31

SEKCJE i zespoły

  
Szanowni Państwo,
pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą różnych sekcji prowadzonych przez Dom Kultury w Kętach. Inicjatywa utworzenia sekcji pozwala dzieciom wyrazić siebie poprzez sztukę oraz rozwijać talenty artystyczne i sportowe. Podczas zajęć dzieci mogą odreagować stres codziennego życia i poznać interesujących ludzi. Zajęcia pomogą rozwijać twórczą aktywność, a tym samym przyczyni się do rozwoju wielu talentów.

Warunkiem zapisu na zajęcia jest wypełnienie i dostarczenie deklaracji do pokoju nr 4 (budynek główny DK, parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00 lub drogą mailową: poczta@domkultury.kety.pl

Deklaracje do pobrania na stronie lub w pokoju nr 4.

 

Informacji na temat sekcji udzielamy również telefonicznie: 33/844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00.

 

 

Grafik zajęć tanecznych w Studio Tańca Be The Art: 


      

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY 

Warunkiem zapisu na zajęcia jest wypełnienie i dostarczenie deklaracji do pokoju nr 4 (budynek główny DK, parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00 lub drogą mailową: poczta@domkultury.kety.pl

Deklaracje do pobrania na stronie lub w pokoju nr 4.

deklaracja - dzieci
deklaracja - dorośli 

Informacji na temat sekcji udzielamy również telefonicznie: 33/844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00.

Zapisy ruszają w poniedziałek 29.08, od godz. 9:00 - 17:00 !

 

PŁATNOŚCI 

Opłatę za dany miesiąc należy uiścić z góry najpóźniej do 15 (opłaty miesięczne)/25 (opłaty godzinowe) dnia danego miesiąca

Wpłaty za zajęcia można dokonywać:

 - w kasie DK (I piętro, pok. 106)

 - przelewem na konto DK:

ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1070 1000 0090 3183 0632

TYTUŁ PRZELEWU:  imię i nazwisko, typ zajęć, miesiąc

Opłaty miesięczne: Opłaty miesięczne uiszczane są do dnia 15-go danego miesiąca. Zwolnienie z opłat następuje tylko wówczas gdy uczestnik zajęć nie był obecny cały miesiąc, przy czym nieobecność należy zgłosić w dziele merytorycznym DK najpóźniej do dnia 15-go danego miesiąca. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji w trakcie miesiąca jestem zobligowana/y do pokrycia kosztów za cały miesiąc. Rozpoczęcie zajęć w trakcie miesiąca nie wiąże się ze zniżką, opłata obowiązuje jak za cały miesiąc. Opłaty nie ulegają zmniejszeniu w związku z wystąpieniem w danym miesiącu przerw w zajęciach spowodowanych świętami, feriami zimowymi itp.

Opłaty za godzinę zajęć: Opłaty należy dokonać do dnia 25-go danego miesiąca za cały miesiąc. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z zajęć i nie zgłoszenia tego faktu z 1 dniowym wyprzedzeniem jestem zobligowana/y do pokrycia kosztów za niezrealizowane zajęcia.

Posiadacz Karty Dużej Rodziny wydanej przez Gminę Kęty, może korzystać ze zniżek na wybrane zajęcia. Zniżka obowiązuje po uprzednim zgłoszeniu się z dokumentem KDR w dziale księgowości (nie dotyczy kontynuacji zajęć).

Nie dokonanie wpłat w terminie wiąże się z wykreśleniem uczestnika z zajęć.

 

 

 

D Z I E C I 

D O R O Ś L I