dziś: 2024-07-17

Vouchery do Kina DK

Spraw radość bliskiej osobie - podaruj Jej voucher do Kina DK!

Nie masz pomysłu na prezent - kup voucher do Kina DK i podaruj filmowe emocje!

Jak to działa ????
Voucher można nabyć w pok. nr 4 DK. Okres ważności vouchera wynosi 180 dni.


Ceny voucherów:
- dla dzieci oraz młodzieży: 16 zł
- dla dorosłych: 19 zł

 

Regulamin Voucherów wydawanych przez Dom Kultury w Kętach:

 1. Wydawcą voucherów jest Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2A 32-650 Kęty, NIP 5490005420.
 2. Nabywcą Vouchera jest osoba fizyczna lub firma, która kupuje Voucher od Wydawcy.
 3. Użytkownikiem Vouchera jest każdorazowy jego posiadacz.
 4. Voucher można nabyć w pokoju nr 4 w Domu Kultury w Kętach.
 5. Każdy Voucher posiada wartość nominalną brutto oraz określoną datę ważności.
 6. Voucher jest dokumentem uprawniającym do pełnej zapłaty za bilety na dowolne seanse kinowe.
 7. Okres ważności Vouchera to 180 dni.
 8. Voucher nie może zostać zrealizowany na zakup innych Voucherów.
 9. Każdy Voucher jest przeznaczony do jednorazowego użytku.
 10. Nabywca nie ma prawa do wykorzystania Vouchera jako częściowej zapłaty.
 11. Jeżeli wartość Vouchera przekracza wartość zamówionych biletów, pozostałe po zakupie środki nie podlegają zwrotowi oraz nie mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej lub częściowej zapłaty.
 12. Jeżeli wartość biletu przekracza wartość nominalną Vouchera, nie ma możliwości jego realizacji poprzez dopłatę środków.
 13. Nabywcy oraz użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera lub utraty jego ważności.
 14. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części, nie może zostać również zwrócony Wydawcy.
 15. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które po przekazaniu Nabywcy zostały utracone lub uszkodzone.
 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
  upływu terminu ważności,
  uszkodzenia Vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytania treści w nim zawartych,
 17. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje paragon – jako dowód wpłaty.
 18. W przypadku odwołania seansu, na który Nabywca zakupił bilet przy pomocy Vouchera, Wydawca zobowiązuje się przekazać nabywcy nowy Voucher o wartości na która opiewał bilet na odwołany seans. Termin ważności pozostanie bez zmian chyba, że jest to ostatni dzień ważności Vouchera, wówczas termin ulega wydłużeniu o okres 1 miesiąca.
 19. Voucher może zostać zrealizowany jedynie w kasie biletowej Domu Kultury w Kętach.
 20. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu użytkowania Voucherów.
 21. Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie Vouchery zakupione za pośrednictwem źródła wymienionego w pkt 4.
 22. Zakup Vouchera jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.