dziś: 2024-05-21

Waga dźwięku i koloru - przedmioty nieWAŻNE całkiem na poważnie

Projekt “Waga dźwięku i koloru - przedmioty nieWAŻNE całkiem na poważnie” skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli, którego głównym zadaniem jest wspomaganie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania muzyki i plastyki, poprzez organizację cyklu koncertów umuzykalniających, warsztatów plastycznych i rękodzielniczych oraz interaktywnych spotkań warsztatowych z profesjonalistami – muzykami, aktorami, artystami, plastykami. Pragnęliśmy stworzyć okazję do wyjścia poza mury szkoły czy przedszkola po ciekawe doświadczenia artystyczne, które przekonają naszych młodych odbiorców o wielkiej wartości i atrakcyjności obcowania ze sztuką. Odbiorcami działań były również osoby niepełnosprawne zrzeszone w ośrodkach i stowarzyszeniach działających na terenie gminy Kęty. Udział we wszystkich wydarzeniach, dzięki otrzymanej dotacji, był całkowicie bezpłatny. W budżecie projektu przewidziane zostały również środki na pokrycie kosztów transportu dzieci z placówek działających poza Kętami.

Chcieliśmy, aby ujęte w projekcie działania, będące przedsięwzięciami wartościowymi merytorycznie i umożliwiającymi odbiorcom kontakt z wysoką kulturą oraz artystami światowej sławy.

 

 

   

  

                                   

Na zadanie Dom Kultury w Kętach otrzymał 30 tysięcy złotych z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Z JAKICH ZAJĘC MOGLI SKORZYSTAĆ UCZESTNICY OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA? 

 

W R Z E S I E Ń

 

Wrzesień był szalenie intensywny! Warsztaty malarstwa emocjonalnego, trzy audycje muzyczne o tym, czym jest muzyka, warsztaty śpiewu białego a także trochę o elektronice ukrytej w instrumentach. To wszystko w jednym miesiącu!

Malarstwo Emocjonalne 

Podczas warsztatów malarstwa emocjonalnego uczestnicy odkrywali sztuki plastyczne, niezwykłą paletę barw i możliwość wyrażania przez nie swoich emocji. Malarstwo emocjonalne to nowy kierunek współczesnego dwupoziomowego malarstwa wielkoformatowego. Była to forma zabawy z farbami, w czasie której dzieci z przedszkoli z Gminy Kęty i podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach malowali dosłownie całymi sobą.

Stworzone przez małych artystów abstrakcyjne dzieła prezentują się wspaniale przed budynkiem Domu Kultury na wystawie pt. „Obrazy malowane emocjami". 

Prowadzący: Adam Plackowski. Ukończył w 1984r. Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie Filia Grafiki w Katowicach. Uprawia dwie (odległe) formy malarstwa. OD 1999r. pracuje z dziećmi i młodzieżą w utworzonym przez siebie Ministudium Plastyczno-Rysunkowym w Mysłowicach Janowie. Prowadzi lekcje rysunku studyjnego dla młodzieży oraz zajęcia wg własne, autorskiej metody arteterapii poprzez sztukę - "Malarstwa Emocjonalnego". Obecnie jest dyrektorem Muzeum Miasta Mysłowice, którego wystrój sam zaprojektował i wykonał. W 2018 roku otrzymał tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu. 

Filcowanie na mokro

Uczestnicy poznali rodzaje wełen oraz podstawy techniki filcowania, wykonując samodzielnie niepowtarzalne ozdoby.

Prowadząca: Justyna Wróbel-Mikołajczyk. Ukończyła studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Jej specjalizacją jest wzornictwo w zakresie: stylistyka mody - projektowanie odzieży, projektowanie tkaniny. Jest też plastykiem teatralnym i charakteryzatorem. Prowadzi Pracownię Kreatywności, organizuje warsztaty artystyczne, 
przede wszystkim z zakresu filcowania. Jest współautorką książek z cyklu: „Magia filcowania".

"Co to jest muzyka?" - audycja muzyczna 

Przedszkolaki, angażując się osobiście w przebieg koncertu, dowiedziały się czym jest muzyka, z jakich składa się elementów, jak jej słuchać, na co zwracać uwagę. Do każdego z elementów dzieł muzycznych, znanych kompozytorów muzyki klasycznej, dopasowana została interpretacja ruchowa lub proste ćwiczenia ilustrujące dane zagadnienie. Ten sam temat artyści zrealizowali dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, dostosowując przebieg koncertu do predyspozycji słuchaczy.

Prowadząca: Katarzyna Wojszczyk. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Brała udział w wielu konkursach i przesłuchaniach regionalnych i ogólnopolskich. Uczestniczyła w warsztatach polskich i zagranicznych muzyków. Współpracowała z Operą Krakowską, Filharmonią Krakowską oraz Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Na co dzień pracuje jako nauczyciel fletu w szkole muzycznej. Jej pasją jest praca z najmłodszymi, dlatego od kilku lat prowadzi zajęcia dla najmłodszych adeptów muzyki.

Pani Katarzynie akompaniował na fortepianie Mateusz Krystian.

Warsztaty Śpiewu Białego 

Warsztaty z Brygidą Sordyl z Akademii Folkloru były okazją do pokazania dzieciom piękna i niepowtarzalności, jaką charakteryzuje się muzyka ludowa. Podczas spotkań skupiliśmy się szczególnie na technice białego śpiewu. Uczestnicy odkrywali różnorodne możliwości głosowe i nauczyli się odróżniać biały głos od tego, który na co dzień "płynie" z odbiorników radiowych i telewizyjnych. Ponadto, nauka piosenek ludowych została wzbogacona o elementy tańca - hajduka i siustanego - oraz śpiewane zabawy ludowe.

Prowadząca: Brygida Sordyl – śpiewaczka ludowa, etnomuzykolog, skrzypaczka, altowiolistka, zwolenniczka i propagatorka powrotu do wykonywania pieśni w tradycyjnej manierze górali żywieckich. Laureatka Złotego Żywieckiego Serca na FFGP w Żywcu. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz studium doktoranckiego w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Instruktor śpiewu i kierownik kapeli w Regionalnym Zespole „Magurzanie” z Łodygowic oraz Kierownik Zespołu Regionalnego „Lipowianie” z Lipowej. Założyciela i śpiewaczka grupy śpiewaczej „Magurzanki”. Członkini i współzałożycielka folkowej Kapeli „PoPieronie”. Obecnie jest wykładowcą na wydziale Muzyki Tradycyjnej na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest także instruktorem śpiewu i skrzypiec w Fundacji Braci Golec.

"Elektronika ukryta w instrumentach..." 

Podczas ok. 45 minutowej audycji muzycy Filharmonii Śląskiej wprowadzili młodych melomanów w świat muzyki rozrywkowej, prezentując niezwykłe możliwości współczesnej technologii. Uczestnicy koncertu zapoznali się z szeroką gamą dźwięków jakie wydawać mogą instrumenty tj. gitara elektryczna. Atrakcją dla uczestników była też okazja do zaśpiewania na scenie i odkrywania całego wachlarza możliwych modulacji głosu przy użyciu procesora wokalowego. 
Prowadzący: muzycy i prelegent z Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.

P A Ź D Z I E R N I K 

 

Październik, choć naznaczony atmosferą niepokojów i ciągłych zmian związanych z pandemią koronawirusa, w Domu Kultury w Kętach upłynął bardzo intensywnie. Artystyczne i muzyczne działania adresowane do przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych zajęły sporo miejsca w kalendarzu imprez DK. 

Przedszkolaki podczas audycji muzycznej "Jestem muzykiem" poprowadzonej przez Katarzynę Wojszczyk poznawały cechy charakterystyczne instrumentów klawiszowych, strunowych, dętych i perkusyjnych. Mogły też same stać się na chwilę muzykami, by przy pomocy tamburyna, dzwonków, grzechotek, trójkąta, bębenka i innych instrumentów – zabrać wszystkich uczestników audycji na spacer „ulicą dźwięków”. Z audycji skorzystały również dorosłe osoby niepełnosprawne, z myślą o których p. Kasia przygotowała dedykowany występ. 

Na brak propozycji nie mogli też narzekać uczniowie szkół podstawowych. W październikowym harmonogramie znalazły się: warsztaty teatralne, koncert umuzykalniający, warsztaty ceramiki i mozaiki drewnianej.

Wiele ciekawych doświadczeń i wrażeń czekało na uczestników warsztatów teatralnych, które poprowadził Włodzimierz Pohl - aktor, reżyser, lalkarz, pracujący na co dzień w Teatrze Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej. Uczestnicy wzięli udział w  dwóch spotkaniach poświęconych muzyce w teatrze oraz w jednym spotkaniu dotyczącym scenografii. Zadania muzyczne tworzone na scenie podczas pracy z małymi aktorami były elementem wyjścia do budowy wesołych etiud teatralnych. Podczas pracy nad poszczególnymi scenkami, dzieci dowiedziały się jaką rolę pełnił chór w starożytnym teatrze, czym jest ilustracja muzyczna, wyrazy dźwiękonaśladowcze oraz muzyka „mechaniczna”.  Wprowadzeniem do trzeciego spotkania było zapoznanie dzieci z takimi zagadnieniami jak: scenografia statyczna, dynamiczna i symboliczna, rekwizyty teatralne, kostium, światło, lalka teatralna, materiały służące do budowy scenografii. Następnie poznały funkcje scenografii i możliwości tworzenia przestrzeni scenicznej, nie tylko za pomocą stałych elementów dekoracji czy rekwizytów, ale także światła. Ponadto, nawiązując do nazwy projektu, w którym jest mowa o przedmiotach nieWAŻNYCH, uczestnicy warsztatów wraz z prowadzącym zbudowali etiudę przedstawiającą stworzenie świata, w której wykorzystały przedmiot pozornie nieważny – jakim jest folia malarska. Zadanie to uświadomiło dzieciom, jak wielka jest moc wyobraźni oraz to, jak ciekawe i zaskakujące rozwiązania można stosować w teatrze.

Koncert wykonany przez artystów z Krakowa: Zofię Trystułę-Hovhannisyan, Adriannę Kafel i Jana Rusina był dla odbiorców niezwykle pasjonującą podróżą „Jedwabnym szlakiem do Chin”. W nawiązaniu do tytułu koncertu, artyści zaprezentowali muzykę z krajów leżących na trasie istniejącego niegdyś słynnego szlaku kupieckich karawan między Europą a Chinami, tj.: Bułgarii, Armenii, Turcji, Indii, Mongolii i Chin. Ponadto, uczestnicy mogli zobaczyć oryginalne instrumenty i stroje z tych krajów, co z pewnością podkreśliło jeszcze bardziej orientalny klimat koncertu. Koncert został również zrealizowany w formie nagrania. Obecnie jest dostępny na kanale YouTube Domu Kultury w Kętach. 

OGLĄDAJ

 W propozycjach dla dzieci ze szkół podstawowych nie zabrakło również działań plastycznych i rękodzielniczych. Jedną z propozycji były warsztaty ceramiki. Zajęcia te były okazją do zapoznania się z różnymi możliwościami wykorzystania gliny oraz narzędziami i przyborami, które wykorzystuje się w ceramice. Pod czujnym okiem instruktora – Iwony Pastok – dzieci wykonały przepiękne płaskorzeźby, których motywem przewodnim była jesień. Wykonane przez dzieci prace zostały wypalone i przekazane młodym artystom. 

Kolejną techniką, jaką poznawały dzieci była mozaika drewniana. Prowadząca zajęcia - Justyna Kasolik najpierw zapoznała dzieci z różnymi możliwościami układania mozaiki, pokazała przykładowe konfiguracje i wzory, a następnie pomogła dzieciom w tworzeniu ich niepowtarzalnych dzieł. Wykonane prace zostały zaopatrzone w zawieszki, by móc stać się ozdobą ścian, obrazkiem, ramką na zdjęcie a nawet podstawkiem na drobiazgi.

L I S T O P A D

 

Ten rok stawia przed Domem Kultury szereg wyzwań, ale absolutnie się nie poddajemy. Projekt „Waga dźwięku i koloru- przedmioty nieWAŻNE całkiem na poważnie” pozwolił nam na realizację szeregu warsztatów w wersji online. Paczki z materiałami plastycznymi przekazywane były do szkół, które zadeklarowały udział w projekcie, a nie mogły zrealizować ich w stacjonarnej formie. Chcąc jednak, aby materiały mogły dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, postanowiliśmy je opublikować dla wszystkich. Filmy dostępne są zarówno na stronie DK, jak i na naszym kanale YouTube czy profilu Facebook. W ofercie pojawiły się filmy przede wszystkim z zakresu rękodzieła, m. in. kreatywne i oryginalne lampiony, które mogą stać się wyjątkową ozdobą nie tylko na święta. Warsztat prowadzi Kasia Żak, która jest specjalistką w tej dziedzinie.

 

OGLĄDAJ

 

Efekty pracy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bielanach: 

Zachęcamy też do obejrzenia filmowej instrukcji „krok po kroku” do stworzenia wyjątkowego, makramowego kwietnika. Idą święta, a technika wiązania sznurków bije rekordy popularności. Może chcecie sprawić sobie lub swoim bliskim wyjątkowy prezent 100% handmade? Tajniki plecenia makram zaprezentuje Wam Justyna Kasolik z Chabazie Studio.

Prowadząca: Justyna Kasolik - absolwentka Politechniki Śląskiej na Wydziale Architektury Wnętrz oraz Instytutu Sztuki w Cieszynie. Projektantka graficzna z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów  artystycznych dla dzieci młodzieży.

 

Zobaczcie, jak wspaniale poradzili sobie uczniowie z kęckiej Szkoły Podstawowej Montessori:

 

OGLĄDAJ

 

 

W ramach projektu zostały zrealizowane również takie artystyczne wyzwania jak: warsztaty malowania na jedwabiu. W wersji online przeprowadziła je dla placówek oświatowych zgłoszonych do projektu pani Agata Okrzesik

Efekty pracy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bielanach: 

 

G R U D Z I E Ń 

 

Gratką dla przedszkolaków jest audycja muzyczna  pt. „Co w filharmonii gra?” w wykonaniu Kasi Wojszczyk. Garść wiedzy na temat bogatej rodziny instrumentów podana w atrakcyjnej formie. Zachęcamy do udziału w warsztatach w przerwie między pieczeniem pierników, a ubieraniem choinki. 

OGLĄDAJ 

  

 

Wisienką na torcie projektowych działań miały być warsztaty i koncert znanego multiinstrumentalisty Joszka Brody. Choć pandemia uniemożliwiła nam realizację koncertu na żywo, to jednak nie poddajemy się. Z myślą o uczestnikach projektu przygotowaliśmy materiał  filmowy prezentujący koncert edukacyjny w wykonaniu Joszka Brody, który udostępniony został adresatom naszego projektu, czyli szkołom podstawowym i ośrodkom dla osób niepełnosprawnych, działającym na terenie naszej gminy. Ponadto, część koncertowa jest już ogólnodostępna w sieci. 

 

J O S Z K O     B R O D A

To polski multiinstrumentalista, kompozytor i producent muzyczny. Urodził się w Istebnej, wsi położonej w Beskidzie Śląskim. Tata jedenaściorga dzieci, z którymi tworzy zespół „Rodzina Brodów”. Od wczesnego dzieciństwa uczył się gry na instrumentach etnicznych (m.in. liściu, drumli, słomce czterootworowej, trzcinie sześciootworowej, okarynie, fujarach, fletach, rogach, trąbicie, skrzypcach, gajdach beskidzkich, dudach galicyjskich i kozie podhalańskiej). W wieku czterech lat zaczął koncertować u boku ojca, Józefa Brody. Do dzisiaj jest mu bardzo bliska kultura Karpat, a inspirację czerpie z wywodzącej się z tamtych terenów muzyki źródłowej.

Przełomem w karierze muzyka okazał się udział w festiwalu Euro Folk w Sanoku (1993), kiedy to zdobył nagrody w większości kategorii, a także Grand Prix. Po tym sukcesie rozpoczął współpracę z Polskim Radiem 3 oraz wieloma cenionymi artystami. Został też członkiem rockowego zespołu 2Tm2,3 Nagrywał i koncertował między innymi z Wojciechem Waglewskim, Voo Voo, Arką Noego, Antoniną Krzysztoń, zespołem Raz DWA Trzy, Krzesimirem Dębskim, Michałem Lorencem, Stanisławem Sojką, Justyną Steczkowską, Michałem Urbaniakiem, Zygmuntem Koniecznym.  Wraz z żoną, Deborą, założył zespół dziecięcy Dzieci z Brodą. Realizował także własne produkcje muzyczne i teledyski, pisze muzykę do teatru i filmu. Prowadzi warsztaty edukacyjno-oświatowe. Zajmuje się kulturą muzyczną w wielu jej kontekstach. Znawca i pasjonat muzyki źródłowej. Twórca zespołów „Rodzina Brodów”, „Debora”. Jego najnowszy album „Człowiek z lasu” ukazał się w 2019 roku. Mówi o sobie: „Dzień dobry, jestem z lasu”.

Artysta, oprócz pozytywnych recenzji muzycznych, zbiera także wyrazy uznania za troskę o wychowanie młodych pokoleń w duchu patriotyzmu oraz za wkład w zachowywanie nieocenionego polskiego dziedzictwa kulturowego.

Co więcej, Joszko wykorzystał swoje umiejętności oraz doświadczenie pedagogiczne i zrealizował ponad 150 warsztatów autorskich, z których korzysta wiele placówek w kraju i za granicą, skupiających dzieci i młodzież. Inspiracją do zorganizowania warsztatów było m.in. przekonanie, iż muzyka jest drogą do porozumienia między ludźmi niezależnie od wieku.

Głównym celem warsztatów prowadzonych przez Joszka Brodę jest uwrażliwienie dzieci na kontakt ze sztuką oraz zwrócenie uwagi na inspiracje płynące z natury. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienie kręgu kulturowego oraz kultury źródłowej. Dzięki poruszanym tematom, uczestnicy zachęcani są do stawiania sobie podstawowych pytań związanych z odnajdywaniem siebie, własnej tożsamości, odkrywaniem kontekstów, które nas determinują, takich jak przestrzeń, czas, historia i tradycja.

Warsztaty pokazują też, że kultura źródłowa z powodzeniem może odnaleźć swoje miejsce również we współczesnym świecie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych środków przekazu oraz przede wszystkim, że są to tradycje warte odkrywania, pielęgnowania i przekazywania ich następnym pokoleniom.

Zarówno warsztaty jak i koncert to okazja, by poczuć inspirację, uruchomić procesy twórcze, usłyszeć brzmienia, które są zamknięte w liściu, słomce, trzcinie, fujarze jednootworowej, fujarze sześciootworowej, fujarze pięciootworowej, fujarze sałaskiej, gajdzicy, dudach kozie podhalańskiej, gajdach istebniańskich, okarynie z kamienia, okarynie z gliny, drumlach, drewnianym rogu pasterskim, szofarze z barana, szofarze z antylopy, rogu węgierskim, grających rzeźbach Józefa Wilkonia - kopii ligawki kurpiowskiej wykonanej z metalu i metalowym smoku, trąbity beskidzkiej prawie 4 metrowej długości, i innych.

 

OGLĄDAJ - KONCERT DLA KLAS I-III

OGLĄDAJ - KONCERT DLA KLAS IV-VII

KANAŁ YOUTUBE DK: KLIK

INSTAGRAM DK: KLIK

FACEBOOK DK: KLIK

 

 

   

  

                                   

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.