dziś: 2023-01-31

31. Finał WOŚP za nami !!!

Chcemy wygrać z sepsą!

Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

29 stycznia odbył się 31. Finał WOŚP w Gminie Kęty. 

Podczas Finału każdy znalazł coś dla siebie. Można było wybrać się na spacer, spróbować swoich sił i zanurzyć się wraz z Morsami z Bielan w lodowatej wodzie oraz obejrzeć pokaz ratownictwa przygotowany przez członków Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (GPR) OSP KĘTY.

Najmłodszych zaprosiliśmy do wspólnej zabawy w naszym DK. Było malowanie buziek, balony, zabawy plastyczne, warsztaty oraz zaplatanie warkoczyków. Swoje wdzięki i umiejętności zaprezentowały nam, dzięki uprzejmości Pana Patryka wspaniałe papugi ARY. 
Scena należała do uczniów z Dąbrowska / Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Dąbrowskiej w Kętach, Marcina Joneczki, który zaprezentował znany wszystkim utwór "Lubię mówić z Tobą", Gabii, The SNOW, Adosa Maya, WhitedeerPomiędzy koncertami, tradycyjnie już, licytowaliśmy WOŚP-owe gadżety.
Światełkiem do nieba zakończyliśmy 31. Finał WOŚP w naszej gminie. Gorące podziękowania wszystkim przyjaciołom Orkiestry złożyła Sylwia Brzozowicz - Dyrektor DK.
Szczegółowe podsumowania już wkrótce u nas oraz na:
https://www.facebook.com/SztabWospWGminieKety
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i tekst

Dlaczego walka z sepsą?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy. 

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zagażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami. 

W ramach 31. Finału WOŚP planujemy kupić: 

  • urzadzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwosci metodą mikrorozcienczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

/źródło: https://www.wosp.org.pl/final/31-final-wosp/

powrót do wydarzeń