dziś: 2024-05-21

90 lat Koła Pszczelarzy w Kętach | wykład profesora Artura Stojko

12 lutego odbyła się Konferencja Pszczelarska w ramach obchodów 90-lecia Koła Pszczelarzy w Kętach.

Szkolenia poprowadzili:

Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
temat: "Prace hodowlane i elementy gospodarki pasiecznej dla podtrzymania zdrowia pszczół".

Prof. dr hab. Paweł Chorbiński z Uniwersytetu Rolniczego we Wrocławiu,
temat: "Zwalczanie warrozy i innych chorób pszczół".

Uczestnicy mogli również obejrzeć przygotowaną specjalnie na jubileuszowe obchody wystawę zdjęć oraz odwiedzić stoisko z artykułami pszczelarskimi.

Wydarzenie stanowiło część obchodów jubileuszu 90-lecia Koła Pszczelarzy w Kętach
i objęte zostało honorowym patronatem Burmistrza Gminy Kęty, Starosty Oświęcimskiego
i Prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie.

W dniu 11.03.2023 r. zainteresowani pszczelarstwem oraz wykorzystaniem produktów pszczelich w leczeniu i zachowaniu zdrowia zostali zaproszeni przez pszczelarzy na wykład, którego prelegentem był profesor Artur Stojko – założyciel i Prezes Rady Polskiej Fundacji Apiterapii, naukowiec, który całe swoje życie zawodowe poświęcił właśnie apiterapii.

Renoma wykładowcy zgromadziła w sali kinowej ponad 200 osób, byli pszczelarze oraz  sympatycy pszczelarstwa, liczną grupę stanowili również studenci UTW. Honorowymi gośćmi pszczelarzy byli: burmistrz Krzysztof Jan Klęczar, który został poproszony o otwarcie konferencji, Zarząd WZP w Krakowie reprezentował Stefan Klimek – skarbnik Związku, zaproszenie przyjął również Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego w latach 1999-2017 Tadeusz Sabat. Współorganizatorami konferencji byli: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie, Dom Kultury w Kętach oraz Koło Pszczelarzy. W czasie konferencji czynne było stoisko sklepu pszczelarskiego z Kęt Podlesia, a ponadto bartnicy proponowali poczęstunek miodem, pyłkiem i pierzgą. Dostępna była również dla uczestników wystawa pszczelarska w Galerii. Wykład w dniu 11.03.2023 był drugim z wydarzeń zaplanowanych w programie obchodów 90 lecia Koła Pszczelarzy w Kętach, Został wysoko oceniony przez uczestników i dostarczył wiele satysfakcji organizatorom.”


powrót do wydarzeń