dziś: 2021-04-23

BEZPIECZNY DOM KULTURY W KĘTACH

Mamy dobrą wiadomość! Jesteśmy już dla Was otwarci. Powoli wznawiamy naszą działalność z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

W związku z pandemią koronawirusa oraz w trosce o dobro mieszkańców, od 4 maja 2020 r.  do odwołania wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu Domu Kultury w Kętach:

1. Zniesione zostają ograniczenia godzin bezpośredniej obsługi mieszkańców. Bezpośrednia obsługa mieszkańców będzie odbywać się z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, noszenie maseczek ochronnych, zachowywanie 2-metrowego dystansu społecznego).

2. Godziny pracy Domu Kultury w Kętach:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Dla bezpieczeństwa zalecane jest wcześniejsze umówienie się na wizytę (nie dotyczy KASY)

Godziny pracy KASY Domu Kultury w Kętach

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

4. Mieszkańcom przypominamy, że istnieje możliwość załatwiania wielu spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną, dzięki czemu osobista wizyta w Domu Kultury często nie jest konieczna.

5. W galerii na parterze budynku głównego mogą jednocześnie przebywać 4 osoby.

6. W holu budynku głównego może jednocześnie przebywać 17 osób.

7. Kącik Malucha NIECZYNNY do odwołania.

PROCEDURY DLA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z DZIAŁALNOŚCI KINA

 

1. Widzowie proszeni są o korzystanie z kas kinowych oraz przestrzeni Domu Kultury Kęty nie wcześniej niż na 1h przed seansem.

2. Przed wejściem na teren obiektu Domu Kultury w Kętach należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.

3. W czasie przebywania na terenie Domu Kultury w Kętach oraz w czasie seansu kinowego widzowie mają obowiązek założenia maseczki (zasłonięcia ust oraz nosa).

4. Przestrzegając przepisów prawa, należy zachować bezpieczny odstęp między osobami przy kasie (min. 1,5 m) oraz przy wejściu i wyjściu z sali widowiskowej, a także w całym obiekcie Domu Kultury w Kętach.

5. Zaleca się kupno biletów online oraz dokonywanie płatności bezgotówkowych.

- przy zakupie biletów prosimy kierować się, wymaganą procedurami sanitarnymi, regułą zachowania odstępu jednego wolnego miejsca między innym zakupionym biletem.

6. Podczas zakupu biletów, osoby posiadające karty upoważniające do zniżek, proszone są o okazywanie ich w bezpieczny sposób bez przekazywania do rąk kasjerki.

7. Pomiędzy seansami przewidziane zostały dłuższe przerwy, aby umożliwić widzom bezpieczne opuszczenie budynku po seansie oraz przygotować salę do następnego seansu.

8. Ograniczeniu ulega liczba osób podczas seansu filmowego (50% miejsc dostępnych na sali). Bilety sprzedawane będą z zachowaniem zasad, w których zastosowano naprzemienny układ rzędów na sali podczas seansu. Zabieg ten ma na celu zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy widzami.

9. Obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

- widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia;

- widza, który uczestniczy w pokazie z osobą, z orzeczeniem o niepełnosprawności;

 - widza, który uczestniczy w pokazie z osobą, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

- widza, który uczestniczy w pokazie osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

10. Osoby korzystające z działalności Domu Kultury w Kętach, proszone są o pozostawienie swoich danych kontaktowych („Rejestracja wejść i wyjść do budynku głównego Domu Kultury w Kętach” – portiernia) na wypadek stwierdzenia u któregoś z klientów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dane zbierane w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobaą zakażoną.

11. Przy wejściu na salę kinową oraz przy jej opuszczaniu po zakończeniu seansu, należy stosować się do wskazań osoby nadzorującej (bileter).

12. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc widniejących na bilecie wstępu.

 UWAGA! Niedopuszczalne jest zajmowanie innych – wolnych miejsc – które przeznaczone są dla widzów kolejnych seansów. 

13. Przy wejściu do sali kinowej należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.

14. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania na sali kinowej pokarmów i napojów. 

15. Zabrania się wieszania kurtek na oparciach foteli oraz składania ubrań i torebek na wolnych fotelach.

powrót do wydarzeń