dziś: 2021-09-17

Inauguracja UTW Roku Akademickiego 2018/2019

4 października w Domu Kultury w Kętach już po raz ósmy odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. UTW stwarza szansę do rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i wspiera ich wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin, a także pomaga im uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać poczucie osamotnienia.

Nowy rok akademicki rozpoczęło w tym roku blisko 190 słuchaczy - z pewnością przyniesie on słuchaczom wiele ciekawych wykładów, warsztatów i spotkań, będzie inspirujący i bogaty w sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne.

Po wysłuchaniu hymnu "Gaudeamus igitur" głos zabrał Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Bogusław Skowronek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który przywitał studentów w imieniu władz Uniwersytetu Pedagogicznego: Wszyscy Państwo tworzycie wspólnotę uniwersytecką, której wartością jest bycie razem, wymienianie się pomiędzy wykładowcami i studentami wiedzą, entuzjazmem i siłą poznawczą . Dziękuję, że jesteście tutaj z nami po to, by rozwijać własne talenty, wiedzę i umiejętności.

Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar podziękował słuchaczom UTW za to, że kolejny raz tak liczne grono przystępuje do roku akademickiego UTW: Z perspektywy czterech lat sprawowania urzędu mogę otwarcie, odważnie i szczerze powiedzieć, że mnogość podejmowanych przez Państwa inicjatyw jest ogromna. Urząd Gminy Kęty wspólnie z Domem Kultury będzie rozwijał ofertę skierowaną do Państwa, wspierał Was we wszystkich działaniach i współpracował z Wami na każdym etapie.

Wśród gości obecnych na inauguracji byli również: I Z-ca Burmistrza Rafał Ficoń, Sylwia Brzozowicz - dyrektor Domu Kultury w Kętach, Jakub Grabski - dyrektor OSiR w Kętach, Tomasz Bielecki - dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej Gminy Kęty, Monika Kaczmarczyk - dyrektor GOPS w Kętach oraz Joanna Górka - kierownik Dziennego Domu "Senior-Wigor".

Po wręczeniu indeksów nowym słuchaczom studenci mieli okazję posłuchać wykładu inauguracyjnego pt. „Sapere aude. Miej odwagę być mądrym”, który poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu  Pedagogicznego  im. Komisji  Edukacji Narodowej w Krakowie. "Sapere aude" to łacińska sentencja autorstwa Horacego, która w całości brzmi tak: "Połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Miej więc odwagę być mądrym i zacznij." Wykład miał na celu zmusić słuchaczy do zastanowienia się, czym się różni umysł od mózgu, czym się różni inteligencja od wiedzy oraz jak to się jeszcze odnosi do mądrości. Pani Wanda Matras-Mastalerz starała się wszystkich przekonać o tym, jak istotne w naszym życiu jest nie tylko czytanie książek, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności, ale także bycie aktywnym, zachowanie otwartego umysłu i pozytywne nastawienie do życia.

Książka kieruje nas w stronę nieustannego rozwoju. Warto sobie jednak uświadomić, że wykłady, książki i wszystko to, co pozwala nam dowiedzieć się czegoś nowego to nie są jeszcze owoce, to są nasiona i to od nas zależy, czy będziemy je pielęgnować. Trzeba ciągle wychodzić poza strefę komfortu i próbować czegoś nowego. Tylko wtedy mózg się rozwija. Gdy robimy coś wiele razy, powtarzamy schemat. - powiedziała.

Tuż po zakończeniu oficjalnej części inauguracji nowego roku akademickiego odbył się koncert Łódzkiej Grupy Kreatywnej „Lovestory. Najpiękniejsze przeboje polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej" w składzie: Konrad Michalak (wokal, gitara) i  Marcin Werner (piano). Zabrali oni słuchaczy w muzyczną podróż po najpiękniejszych przebojach polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej, prezentując w nowych aranżacjach utwory Andrzeja Zauchy, Eugeniusza Bodo, Franka Sinatry, Jonasza Kofty i Leonarda Cohena.

powrót do wydarzeń