dziś: 2020-07-13

Konkurs plastyczny "Co skrywa ocean?" - LISTA LAUREATÓW

2019-06-01

Dom Kultury w Kętach włączając się w Międzynarodowe Obchody Dnia Dziecka, przygotował konkurs, którego przedmiotem jest wykonanie PRZESTRZENNEJ pracy plastycznej, związanej z tematem przewodnim wydarzenia - OCEANEM. 1 czerwca galeria na I piętrze DK zamieniła się w podwodny świat, pełen skarbów, które skrywa podwodna toń. Zaprosiliśmy Was do udziału i jak zwykle wykazaliście się ogromną kreatywnością!

Cele konkursu:
- pobudzanie aktywności artystycznej dzieci,
- pobudzenie zachowań pro-ekologicznych i wrażliwości na ochronę środowiska,
- rozwijanie zdolności manualnych,
- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
- wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.

Przewidzieliśmy następujące kategorie konkursowe:
- dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców),
- dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,
- dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej,
-prace zbiorowe (np. rodzinna, praca stworzona przez grupę dzieci z przedszkola/szkoły).

Wyniki konkursu zostały ogłoszone na wernisażu wystawy w Domu Kultury w Kętach w dniu 1
czerwca 2019 roku podczas imprezy plenerowej „Dzień EKO – Dziecka”. Prace zakwalifikowane do
wystawy (nie tylko laureatów) będą do odebrania dopiero po wystawie pokonkursowej od 25 czerwca do 5
lipca 2019 roku. Prace nieodebrane do dnia 5 lipca 2019 roku nie będą przechowywane.

 Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony Organizatora jest Pani Kaja Sewera dostępna pod
numerem telefonu 33 844 86 74, e-mail: kaja.sewera@domkultury.kety.pl

 LAUREACI:

 KLIKNIJ TUTAJ 

SPONSOREM GŁÓWNY WYDARZENIA JEST OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Na terenie gminy Kęty Spółka realizuje kluczową inwestycję, tj. gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim.
Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.
Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.
więcej informacji na stronie: http://www.gaz-system.pl

Znalezione obrazy dla zapytania gaz system logo

powrót do wydarzeń