dziś: 2022-05-25

„Moja wymarzona łąka kwietna” | ekologiczny konkurs plastyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w ekologicznym konkursie plastycznym organizowanym w ramach "Kwietnych Dni Eko Dziecka z GAZ SYSTEM"! Szczegóły w regulaminie.

Cele konkursu:

- pobudzanie aktywności artystycznej,

- promowanie ekologicznego trybu życia,

- rozwijanie zdolności manualnych,

- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,

- wymiana doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.

Tematem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca łąkę kwietną, wykonana w formie płaskiej w rozmiarze max A3.

Uczestnicy: dzieci oraz młodzież do 13 roku życia

Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I – III, IV –VI.

Uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę. Każda praca musi być podpisana i zawierać dane autora wg wypełnionej karty zgłoszeniowej. Prace należy dostarczyć do pok. nr 2 lub na portiernię DK do 29 maja. Kartę Zgłoszenia podpisuje opiekun prawny.

Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej podczas imprezy Kwietne DNI EKO DZIECKA Z GAZ-SYSTEM. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 czerwca 2022 r. podczas imprezy plenerowej, która odbędzie się na placu przed DK.

Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony Organizatora jest Pani Marta Szymla dostępna pod numerem telefonu 33 844 86 76.

e-mail: marta.szymla@domkultury.kety.pl.

Sponsor główny:

GAZ SYSTEM S.A.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Spółka zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, przyczyniając się do rozwoju europejskiego rynku gazu. Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

powrót do wydarzeń