dziś: 2021-08-02

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021 #LiczySięKażdy

ℹ️ Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych.
Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.
ℹ️ Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy.
powrót do wydarzeń