dziś: 2021-09-17

Podsumowanie wykładów UTW - październik 2018

W październiku rozpoczęliśmy kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Członkowie UTW mieli okazję uczestniczyć aż w pięciu wykładach. To był obfity miesiąc!

4 października w Domu Kultury w Kętach już po raz ósmy odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. UTW stwarza szansę do rozwoju osobistych zainteresowań osób w wieku senioralnym i wspiera ich wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin, a także pomaga im uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać poczucie osamotnienia. Po wysłuchaniu hymnu "Gaudeamus igitur" głos zabrał Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Bogusław Skowronek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który przywitał studentów w imieniu władz Uniwersytetu Pedagogicznego: Wszyscy Państwo tworzycie wspólnotę uniwersytecką, której wartością jest bycie razem, wymienianie się pomiędzy wykładowcami i studentami wiedzą, entuzjazmem i siłą poznawczą . Dziękuję, że jesteście tutaj z nami po to, by rozwijać własne talenty, wiedzę i umiejętności. Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar podziękował słuchaczom UTW za to, że kolejny raz tak liczne grono przystępuje do roku akademickiego UTW. Wśród gości obecnych na inauguracji byli również: I Z-ca Burmistrza Rafał Ficoń, Sylwia Brzozowicz - dyrektor Domu Kultury w Kętach, Jakub Grabski - dyrektor OSiR w Kętach, Tomasz Bielecki - dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej Gminy Kęty, Monika Kaczmarczyk - dyrektor GOPS w Kętach oraz Joanna Górka - kierownik Dziennego Domu "Senior-Wigor". Po wręczeniu indeksów nowym słuchaczom studenci mieli okazję posłuchać wykładu inauguracyjnego pt. „Sapere aude. Miej odwagę być mądrym”, który poprowadziła dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu  Pedagogicznego  im. Komisji  Edukacji Narodowej w Krakowie. "Sapere aude" to łacińska sentencja autorstwa Horacego, która w całości brzmi tak: "Połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Miej więc odwagę być mądrym i zacznij." Wykład miał na celu zmusić słuchaczy do zastanowienia się, czym się różni umysł od mózgu, czym się różni inteligencja od wiedzy oraz jak to się jeszcze odnosi do mądrości. Tuż po zakończeniu oficjalnej części inauguracji nowego roku akademickiego odbył się koncert Łódzkiej Grupy Kreatywnej „Lovestory. Najpiękniejsze przeboje polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej" w składzie: Konrad Michalak (wokal, gitara) i  Marcin Werner (piano). Zabrali oni słuchaczy w muzyczną podróż po najpiękniejszych przebojach polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej, prezentując w nowych aranżacjach utwory Andrzeja Zauchy, Eugeniusza Bodo, Franka Sinatry, Jonasza Kofty i Leonarda Cohena.

8 października prof. Marek Karwala z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie opowiedział nam podczas wykładu o poetach Krakowa.

Jako, że wykłady dla Słuchaczy UTW bogate są w różne tematy, pani Barbara Mandera - lekarz, okulista, specjalista chorób oczu  omówiła 15 października najczęściej występujące schorzenia oczu u seniorów, a co za tym idzie opowiedziała również o profilaktyce i dbaniu o zdrowie. Wykład połączony był z kameralnym koncertem gitarowym pana Ludwika Konopko. 

Wykład 22 października dotykał sfery duchowej. Prof. Katarzyna Gruczyńska - Sady, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kierownik Katedry Filozofii Kultury przeprowadziła prelekcję pt. "Czym jest dusza ludzka?". 

Ostatnie październikowe spotkanie Słuchaczy UTW upłynęło pod znakiem popołudnia filmowego, gdzie po prelekcji pt. "Marzenia, a ich realizacja", członkowie UTW obejrzeli wspaniały musical "La la Land" w reżyserii Damien'a Chazelle. 

powrót do wydarzeń