dziś: 2020-09-27

Uniwersytet Trzeciego Wieku | ZAPISY

2020-12-24

Celem działalności uniwersytetu jest aktywizacja osób starszych a także wykorzystanie ich wielkiego potencjału: wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego.  Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form zaktywizowania starszych osób są Uniwersytety Trzeciego Wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.

Patronat honorowy nad UTW w Kętach objął Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W ramach roku akademickiego 2020/ 2021 będą odbywały się wykłady, niejednokrotnie połączone z projekcją filmu. Zajęcia prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni, naukowców, pasjonatów. W ramach UTW prowadzone są też liczne zajęcia fakultatywne, wycieczki piesze czy wyjazdy na imprezy sportowe. 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ 23.09.2020r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej DK. 

D O W I E D Z    S I Ę     W I Ę C E J 

powrót do wydarzeń