dziś: 2023-01-31

Wiedza, która ratuje życie - warsztaty pierwszej pomocy | UTW

Warsztaty przypomniały i utrwaliły Seniorom wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne przy udzielaniu pierwszej pomocy. Pani Instruktor, komendant OHP - Małgorzata Szatan opisała uczestnikom możliwości posługiwania się dostępnymi środkami medycznymi, a przede wszystkich przybliżyła zasady obsługi defibrylatora oraz praktycznego zastosowania metod ratowania życia.

powrót do wydarzeń