dziś: 2022-05-25

XII Konkurs Muzyki Instrumentalnej "O złoty klucz wiolinowy" | konkurs odwołany

Konkurs został odwołany. Za utrudnienia przepraszamy. 

Cele konkursu:

  1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży muzyki oraz aktywnych i kreatywnych form spędzania wolnego czasu.
  2. Popularyzowanie gry na instrumentach.
  3. Ujawnianie młodych talentów muzycznych.
  4. Rozwijanie wrażliwości na piękno muzyki.
  5. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów oraz zespołów instrumentalnych.
  6. Współpraca i wymiana doświadczeń w środowiskach krzewiących edukację muzyczną.  

Terminy konkursu:

- etap I - przyjmowanie kart zgłoszeń - do dnia 17.05.2022 r.  Zgłoszenia można dostarczyć do
    pok. nr 2 DK osobiście, wysłać pocztą na adres: Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a,
     32-650 Kęty lub mailem na adres: marta.szymla@domkultury.kety.pl,

- etap II - przesłuchania konkursowe na sali widowiskowej Domu Kultury, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i koncert galowy laureatów – 21.05.2022 r.

W dniu imprezy każdy uczestnik jest zobowiązany wpłacić akredytację w wysokości 20 zł.
Opłatę można uiścić gotówką w dniu konkursu lub przelewem na konto Domu Kultury w Kętach:
17 1050 1070 1000 0090 3183 0632 (w tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko uczestnika - akredytacja – XII Konkurs Muzyki Instrumentalnej „O Złoty klucz wiolinowy 2022”).

powrót do wydarzeń