dziś: 2022-06-27

ZESPÓŁ WOKALNY

Z E S P Ó Ł    W O K A L N Y

 

Swoją działalność uczestnicy zespołu rozpoczęli pod kierunkiem pani Aleksandry Stępień w październiku 2018 r. Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży chcących rozwijać swoje zdolności wokalne. Zespół, pomimo krótkiego stażu, wielokrotnie występował podczas lokalnych imprez kulturalnych i jarmarków. Kolejnym krokiem w działalności zespołu będzie wypracowanie repertuaru, który pozwoli zespołowi a także indywidualnym solistom startować w konkursach wokalnych organizowanych w naszym regionie. W ramach zajęć zespołu wokalnego, w każdym miesiącu odbywają się 2 spotkania grupowe oraz  1 lekcja indywidualna. Ponadto uczestnicy mogą korzystać z dodatkowych, indywidualnych lekcji śpiewu.

 

PROWADZĄCY: Aleksandra Stępień
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 2x w miesiącu - grupowe + 1 lekcja indywidualna w miesiącu 

CZAS TRWANIA: 90 min (grupowe), 45 min (indywidualna)

KOSZT: 55 zł/miesiąc (zespół wokalny), 45 zł/lekcja (indywidualna) 

 

ZAPISY I INFORMACJE:

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 33/ 844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji (do pobrania na stronie).

PŁATNOŚCI:

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 15 dnia tego miesiąca.

ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1070 1000 0090 3183 0632

TYTUŁ PRZELEWU:  imię i nazwisko, typ zajęć, miesiąc