dziś: 2017-06-28

Uniwersytet trzeciego wieku

Celem działalności uniwersytetu jest aktywizacja osób starszych a także wykorzystanie ich wielkiego potencjału: wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego.  Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form zaktywizowania starszych osób są Uniwersytety Trzeciego Wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.
Patronat honorowy nad UTW w Kętach objął Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 HARMONOGRAM UTW DO POBRANIA 

  
Zajęcia fakultatywne:

- pilates                   
- gimnastyka 50+
- gimnastyka 70 +
- zumba
- sekcja rękodzielnicza
- tai-chi + quigung  
- Joga                       
- aqua aerobic      
- basen                   
- kurs j. angielskiego
- kurs komputerowy   
- klub taroka            
- sekcja plastyczna   
- sekcja taneczna      
- zespół wokalny

Dodatkowe zajęcia:

- wycieczki piesze      
- wycieczki rowerowe

Wszelkich informacji udziela instruktor DK Urszula Biela-Bogacz, pokój nr 4, tel. 33 844 86 78
e- mail: animator@domkultury.kety.pl

więcej o Uniwersytecie Trzeciego Wieku -> Kliknij tutaj


AKTUALNOŚCI: