dziś: 2024-05-21

UTW

 

                 

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH TAI – CHI – ZOSTAŁY WYDZIELONE DWIE GRUPY:

I GRUPA GODZ. 9.00 – 10.00 (osoby zapisane w pierwszym semestrze) - sala 120 - sobota

 II GRUPA GODZ. 10.10 – 11.10 (osoby zapisane w drugim semestrze) - sala 111 - sobota

LISTA OSÓB Z PODZIAŁEM NA GRUPY -> KLIKNIJ!


 Wszelkich informacji udziela instruktor DK Dorota Wojewodzic, pokój nr 2, tel.: 33/ 844 86 76

e- mail: dorota.wojewodzic@domkultury.kety.pl 

O NAS:

Celem działalności uniwersytetu jest aktywizacja osób starszych a także wykorzystanie ich wielkiego potencjału: wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego.  Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form zaktywizowania starszych osób są Uniwersytety Trzeciego Wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.

Patronat honorowy nad UTW w Kętach objął Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

SPOŁECZNA RADA PROGRAMOWA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W KĘTACH

w roku akademickim 2023/2024

Adam Mrowiec - Przewodniczący

Członkowie:

Maria Handzlik

Grażyna Laszczak

Maria Niedziela

Zbigniew Gałuszka

Zygmunt Nycz

Julian Pieńczak

Kazimiera Szłapa - Sekretarz, Kronikarz

 

 

Kliknij po relacje z wydarzeń UTW:

 
Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z działań Animatorek w akcji | w ramach projektu "Sztuka terapii - terapia sztuką": 
 
 

sprawozdania z działalności UTW w latach 2011-2017 -> Kliknij tutaj