dziś: 2024-05-21

DK+

Zgłoś swój pomysł na wydarzenie kulturalne! Zapoznaj się z naszymi materiałami:

REGULAMIN KONKURSU INICJATYW

KARTA OCENY

WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

oraz wypełnij i dostarcz do nas na poczta@domkultury.kety.pl lub osobiście w sekretariacie DK do 27.05:

KARTA POMYSŁU

Dom Kultury w Kętach jest beneficjentem Programu Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Na realizację I etapu zadania „A... to chcę!" otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 10 tysięcy złotych, kwota wsparcia II etapu zależna będzie od samych mieszkańców.

- 14.05.2014r. -

Twórcze Wnioski z Warsztatów: Cenne Pomysły na Kulturalne Wydarzenia w Kętach!

W ostatni weekend mieliśmy niezwykłą przyjemność organizować warsztaty dotyczące projektowania inicjatyw kulturalnych. To spotkania, na których nie tylko dyskutowaliśmy o potrzebach i oczekiwaniach dotyczących kultury w naszym mieście, ale także rodziły się nowe pomysły i inspiracje.

Cieszymy się, że mogliśmy być świadkami kreatywności i zaangażowania mieszkańców Kęt. Podczas warsztatów powstało wiele cennych pomysłów na wydarzenia kulturalne, które mogą wzbogacić naszą społeczność i przyczynić się do jeszcze większego rozwoju życia kulturalnego w naszym mieście.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom za ich wkład, za dzielenie się swoimi pomysłami i doświadczeniami. Wasze inicjatywy są dla nas niezwykle wartościowe i inspirujące!

Poniżej można zapoznać się z raportem z diagnozy, który zawiera podsumowanie zebranych opinii i potrzeb kulturalnych mieszkańców Kęt.

Ale to nie koniec! Chcielibyśmy również ogłosić, że otwieramy konkurs na inicjatywy kulturalne! Jeśli masz pomysł na wydarzenie, które mogłoby wzbogacić życie kulturalne Kęt, zgłoś się do naszego konkursu! Szczegóły znajdziesz w REGULAMINIE.

Razem tworzymy jeszcze lepszą przestrzeń kulturalną w Kętach!

 

Zobacz, w jakich wydarzeniach Kęczanie, chętnie wzięliby udział:

RAPORT Z DIAGNOZY

 

A jeżeli masz swój pomysł na wydarzenia, które spełniają przedstawione w raporcie potrzeby lub rozwiązują inne, ważne problemy kulturalne to zapoznaj się z naszymi materiałami:

REGULAMIN KONKURSU INICJATYW

KARTA OCENY

WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

oraz wypełnij i dostarcz do nas na poczta@domkultury.kety.pl lub osobiście w sekretariacie DK do 27.05:

KARTA POMYSŁU

 

Na wszelkie pytania odpowie i skonsultuje pomysły dyrektor DK, Sylwia Brzozowicz. Zapraszamy do kontaktu :)

- 11-12.05.2024r. -

DOM KULTURY + Zakończony etap wypełniania ankiet: Rozpoczynamy pogłębioną diagnozę społeczności lokalnych

Po intensywnym okresie zbierania opinii i potrzeb kulturalnych mieszkańców Kęt zakończyliśmy etap wypełniania ankiet! To dla nas ogromne źródło cennych informacji i inspiracji.

Naszym następnym krokiem będzie skoncentrowanie się na diagnozie potencjału i potrzeb społeczności poszczególnych dzielnic. W maju planujemy przeprowadzenie serii warsztatów, podczas których będziemy aktywnie poszukiwać pomysłów na oddolne inicjatywy kulturalne. Dalszym ciągiem projektu jest przeprowadzenie konkursu inicjatyw społeczno-kulturalnych inicjowanych przez mieszkańców. Każdy może zgłosić swój pomysł na działanie wypełniając odpowiedni formularz. Szczegóły na naszej stronie internetowej w zakładce projektu z logotypem „A…to chce!”. Na wszelkie pytania odpowie i skonsultuje pomysły dyrektor DK, Sylwia Brzozowicz. Zapraszamy do kontaktu :)

Cieszymy się, że możemy wziąć udział w tworzeniu jeszcze bardziej dynamicznej i zróżnicowanej przestrzeni kulturalnej naszego miasta. Mamy nadzieję, że nasze działania spotkają się z entuzjazmem i zaangażowaniem mieszkańców, którzy chcą aktywnie kształtować życie kulturalne Kęt.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Kęt za rozmowy podczas wyjść z naszym stanowiskiem konsultacyjnym Mobilnego Domu Kultury oraz za udział w ankiecie i zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego naszego miasta!

 

Głównym celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Zadanie „A... to chcę!" stanowi próbę aktywizacji lokalnych społeczności oraz redukcji dystansu pomiędzy mieszkańcami, a instytucją kulturalną. W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców, a następnie skierowane zostaną działania aktywizujące konkretne grupy społeczne. Wspólnie z ekspertem opracowany zostanie plan badań, który będzie realizowany przy udziale różnorodnych grup społecznych.

Wyniki badań zostaną przedstawione publicznie na spotkaniach warsztatowych, skupiających lokalnych aktywnych mieszkańców oraz za pośrednictwem lokalnych mediów. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość zapoznania się z rezultatami badań oraz wyrażenia swojej opinii. Dodatkowo, informacje o projekcie będą dostępne na stronach internetowych Domu Kultury oraz na oficjalnej stronie gminy.

Na podstawie wyników badań, zostanie wybranych od 3 do 7 inicjatyw, które zostaną poddane dalszej analizie i opracowaniu planu realizacji. Wspólnie z pomysłodawcami inicjatyw zostanie stworzony plan działań, który uwzględni koszty, harmonogramy oraz wskaźniki rezultatów. Na zakończenie części pierwszej projektu przeprowadzona zostanie ewaluacja dotychczasowych działań projektowych.

Prowadzone inicjatywy będą miały istotny wkład w kreowanie wspólnej przestrzeni kulturowej z lokalną społecznością, dlatego Drodzy Mieszkańcy prosimy Was o wsparcie i zrozumienie. Już niedługo bowiem będzie można spotkać zespół DK w różnych miejscach naszego miasta z pytaniami o Wasze opinie. Będziemy informować na bieżąco gdzie się wybieramy! Dotrą do Was ulotki z kodem QR, który przekieruje Was do zakładki na naszej stronie z linkiem do ankiety elektronicznej. Tą samą ankietę w wersji papierowej będzie można znaleźć w różnych lokalizacjach w całym mieście. Wszystkie części diagnozy służą zbadaniu potrzeb, by zespół DK mógł być bliżej Was, odbiorców i twórców oferty kulturalnej. Możecie również wypełnić naszą ankietę online.

Badanie potrwa do 28 kwietnia :-)

Pozdrawiamy cieplutko!

Zespół Domu Kultury w Kętach