dziś: 2022-06-27

GRUPA TKACKA

G R U P A   T K A C K A

Zajęcia wprowadzające do tkactwa artystycznego. Uczestnik pozna techniki tkackie, od podstaw do tworzenia fantazyjnych kostiumów. Nauczy się korzystać z różnorodnych materiałów oraz pozna ciekawe  i zaskakujące zastosowanie swoich wytworów. Sekcja bazująca na lokalnym fenomenie, powstała z pamięci o kęckich zakładach przemysłu wełnianego. 

PROWADZĄCY: Katarzyna Babińska
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1x w tygodniu

CZAS TRWANIA: 60 min

KOSZT: 40zł/ miesiąc

 

ZAPISY I INFORMACJE:

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 33/ 844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji (do pobrania na stronie).

PŁATNOŚCI:

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 15 dnia tego miesiąca.

ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1070 1000 0090 3183 0632

TYTUŁ PRZELEWU:  imię i nazwisko, typ zajęć, miesiąc

 

 

M Ł O D Z I E Ż

D O R O Ś L I