dziś: 2024-07-17

O kinie

 

KINOdk dysponuje 299 miejscami w sali widowiskowo-kinowej.

Obecnie podstawowym wyposażeniem kinowym jest nowoczesny, cyfrowy sprzęt do odtwarzania filmów wraz z serwerem kinowym i przystawką 3D, w skrócie zwany „kinem cyfrowym”, co jest efektem przystąpienia kina w 2010 r. do Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych. I chociaż kino ciągle ma możliwość wyświetlania filmów z nośnika w postaci tradycyjnej taśmy 35 mm, technologia ta odchodzi w zapomnienie, ustępując miejsca formatom cyfrowym, gwarantującym brak zakłóceń podczas projekcji, a także możliwość prezentacji wybranych filmów w formacie trójwymiarowym 3D.

KINOdk umożliwia projekcję dla widzów indywidualnych oraz grupowych. Umożliwia również projekcję filmu wybranego przez klientów dla grupy liczącej co najmniej 50 osób, o ile wybrany film jest dostępny u dystrybutorów. Przy czym chęć skorzystania z takiej usługi należy zgłosić z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku filmów znajdujących się aktualnie w repertuarze możliwa jest projekcja poza wyznaczonymi seansami po wcześniejszym uzgodnieniu dla grup liczących co najmniej 50 osób.

KINOdk dysponuje również salą studyjną (50 miejsc) która umożliwia kameralne projekcje filmów z takich nośników jak DVD czy blu ray.