dziś: 2023-11-29

o nas

Dom Kultury w Kętach, obecny na mapie kulturalnej Kęt od 1976 roku, swoją ofertę programową kieruje do mieszkańców miasta oraz okolicznych sołectw – od przedszkolaków po seniorów.


Koncentruje się na edukacji kulturalnej – w tym szczególnie na edukacji artystycznej dzieci i młodzieży,
wspieraniu regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych, animowaniu twórczych form uczestnictwa w kulturze, wspomaganiu animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej oraz upowszechnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego gminy Kęty w kraju i za granicą.
/Fot. Sebastian R. Bielak, Widok DK od strony północno - wschodniej/
Historia działalności Domu Kultury wiąże się z datą 700-lecia nadania Kętom praw miejskich. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kęty został otwarty jesienią 1976 r. W roku 1984  przekazano do użytku od dawna oczekiwany nowy budynek w centrum miasta z salą teatralno-kinową na 308 miejsc, wyposażoną w aparaturę nagłośnieniową i oświetleniową, garderoby, salę taneczną, salę do ćwiczeń, sale wykładowe, salę studyjną na 70 miejsc ze sprzętem audiowizualnym oraz kawiarnię. Od 1994 roku placówka funkcjonuje jako Dom Kultury, prowadząc działalność stacjonarną w jednym budynku. Nasza dziecięca Grupa Teatralna „Bajdurki” zdobywa nagrody w wielu regionalnych konkursach, Zespół Pieśni i Tańca „Kęty” z ponad 30-letnią tradycją, występuje na wielu folklorystycznych festiwalach. Od maja 2012 roku działa dziecięcy ZPiT „Małe Kęty”.
Na zajęciach w Domu Kultury w Kętach można więc doskonalić umiejętności plastyczne, muzyczne, wokalne, taneczne czy aktorskie. Tworzymy także szereg propozycji, dzięki którym dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać i kształtować swoje pasje i zainteresowania poprzez uczestnictwo w sekcjach, klubach hobbystycznych, zajęciach ruchowych czy artystycznych. Są to m.in.: prężnie działająca sekcja plastyczna dla dzieci oraz dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, sekcja instrumentalna, gdzie uczyć się można gry na gitarze, keyboardzie, akordeonie i pianinie.
Nasza działalność
- wspieramy twórcze inicjatywy kulturalne i amatorski ruch artystyczny poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali i warsztatów artystycznych
- wzmacniamy współpracę rodziny, szkoły i instytucji kultury w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży
- aktywizujemy osoby w wieku 50+ poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- aktywizujemy społeczność lokalną, zwłaszcza młode pokolenie do twórczej aktywności
- tworzymy interesującą oraz bogatą oferty programową 
- promujemy dorobek kulturalnego gminy Kęty w kraju i za granicą.

Fot. Łukasz Kuc Photography, Załoga Domu Kultury w Kętach w 2023 r./

/Fot. DK, Załoga Domu Kultury w Kętach W 2019 r./

KINOdk umożliwia projekcję dla widzów indywidualnych oraz grupowych. Umożliwia również projekcję filmu wybranego przez klientów dla grupy liczącej co najmniej 40 osób, o ile wybrany film jest dostępny u dystrybutorów. Przy czym chęć skorzystania z takiej usługi należy zgłosić z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku filmów znajdujących się aktualnie w repertuarze możliwa jest projekcja poza wyznaczonymi seansami po wcześniejszym uzgodnieniu dla grup liczących co najmniej 20 osób.

KINOdk dysponuje również salą studyjną (50 miejsc) która umożliwia kameralne projekcje filmów z takich nośników jak DVD czy blu ray.

/Fot. Łukasz Kuc, Dni Kęt 2021 - Festiwal Kolorów/

/Fot. Łukasz Kuc, Dni Kęt 2021 - Baranovsky na scenie plenerowej DK/