dziś: 2022-06-27

KÓŁKO SZACHOWE

K Ó Ł K O    S Z A C H O W E

   

Gra w szachy pozytywnie wpływa na rozwój i umiejętności dzieci, tj. kształcenie pamięci, trwała koncentracja, rozwijanie logicznego i twórczego myślenia, nauka rozwiązywania zadań w ograniczonym czasie. Na zajęciach początkujące dzieci poznają podstawy szachów i otrzymają ogólną wiedzę o grze. Starsi i doświadczeni uczestnicy będą mogli spróbować rozwijać umiejętności w rozgrywkach z rówieśnikami.

PROWADZĄCY: Zyta Pawińska 
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1x w tygodniu 

KOSZT: 

dzieci 6-7 lat po 30 min.  -  koszt:  25 zł/mies.

dzieci 8-12 lat po 60 min. -    koszt:  35 zł/mies.

 

ZAPISY I INFORMACJE:

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 33/ 844 86 89 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie deklaracji (do pobrania na stronie).

PŁATNOŚCI:

Opłatę za zajęcia można dokonywać gotówką w kasie Domu Kultury (pok. 106 na I piętrze) lub przelewem na konto DK
Odpłatność za dany miesiąc powinna być uiszczona do 15 dnia tego miesiąca.

ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1070 1000 0090 3183 0632

TYTUŁ PRZELEWU:  imię i nazwisko, typ zajęć, miesiąc