dziś: 2020-08-08

Modelarstwo dla dzieci i młodzieży

2018-10-02

Zajęcia hobbystyczne polegające na tworzeniu modeli wiernie odwzorowujących oryginały (np.

samoloty, budynki) poprowadzi pan Łukasz Fuczek z Klubu Modelarskiego "Orzeł" w Przeciszowie.

Cena za udział w zajęciach: 50 zł/miesiąc (+ wpłata 30 zł na materiały plastyczne).


Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu i trwają 120 min.

Zapisy i informacje: sekcje@domkultury.kety.pl, tel. 33 844 86 88

powrót do wydarzeń