dziś: 2022-08-10

Twórz z nami kulturę! | Praca w DK

Dom Kultury w Kętach zatrudni na stanowisku: INSTRUKTOR  (1 etat)

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie + dodatek stażowy za wysługę lat.
 • Świadczenia socjalne.
 • Praca w przyjaznej i miłej atmosferze.

Zakres obowiązków:

 • Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej, konkursów, koncertów, spektakli i innych wydarzeń artystycznych;
 • Poszerzanie oferty DK;
 • Opracowywanie i realizowanie programów, projektów i innych przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Aktywizacja uczestnictwa w kulturze, rozwoju i kształtowaniu kultury poszczególnych środowisk poprzez organizację i prowadzenie działań animacyjnych.
 • Dostosowanie ofert programowych do potrzeb środowiska, zainteresowań poszczególnych grup odbiorców i bieżących wydarzeń;
 • Udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych i pozabudżetowych;
 • Pełnienie obowiązków związanych z obsługą odbiorców kultury i uczestników zajęć w Domu Kultury w Kętach;
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego podczas realizacji działań kulturowych;
 • Przestrzeganie ustalonego harmonogramu.

Wymagania:

 • Podstawowa wiedza z zakresu organizacji imprez kulturalnych;
 • Dobra znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstowych i obsługi poczty elektronicznej;
 • Umiejętność współpracy z ludźmi, łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów;
 • Kreatywność, otwartość na nowe pomysły, skrupulatność,  terminowość, elastyczność i umiejętność pracy w napiętych terminach;
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy, dyspozycyjność;
 • Umiejętność współpracy w zespole;
 • Umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe.


CV należy składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Kętach (ul. Żwirki i Wigury 2a, I piętro pok. 105) lub mailowo na adres: poczta@domkultury.kety.pl
w tytule „Aplikacja na stanowisko INSTRUKTORA”

Dokumenty należy składać w terminie do 19.08.2022 r.

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

powrót do wydarzeń