dziś: 2024-04-12

Zajęcia Fakultatywne

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętach oferuje Słuchaczkom i Słuchaczom szeroką gamę zajęć dodatkowych.

Gimnastyka 50+

Termin: wtorki i czwartki, godz. 10:00 i 11:00 (wg podziału na grupy)

Prowadzący: Robert Nicieja

Cena: 35 zł za miesiąc

Gimnastyka 70+

Termin: czwartki, godz. 13:00

Prowadzący: Iwona Zoń

Cena: 35 zł za miesiąc

Pilates

Termin: poniedziałki, godz. 10:00

Prowadzący: Bożena Nicieja

Cena: 35 zł za miesiąc

Joga

Termin: poniedziałki, godz. 8:45

Prowadzący: Magdalena Stasiak-Frołow

Cena: 35 zł za miesiąc

Pilojoga

Termin: środy, godz. 10:00

Prowadzący: Bożena Nicieja

Cena: 35 zł za miesiąc

Ćwiczenia Zdrowy Kręgosłup

Termin: środy, godz. 8:45

Prowadzący: Magdalena Stasiak-Frołow

Cena: 35 zł za miesiąc

Zajęcia Taneczne

Termin: poniedziałki, godz. 11:00

Prowadzący: Szkoła Tańca "Impresja"

Cena: 30 zł za miesiąc

Tai-Chi

Termin: piątki, godz. 10:00

Prowadzący: Anna Korzeniowska

Cena: 30 zł za miesiąc

Zespół Wokalny

Termin: czwartki, godz. 14:15

Prowadzący: Paweł Karpiński

Cena: 25 zł za miesiąc

Zajęcia Plastyczno-Artystyczne

Termin: wg harmonogramów miesięcznych

Cena: 35 zł za miesiąc

Język Angielski

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy

Sekcja Gier Planszowych

Termin: poniedziałki, 14:00

Prowadzący: UTW

Cena: bezpłatnie

Sekcja Taroka

Termin: czwartki, godz. 16:00

Prowadzący: UTW

Cena: bezpłatnie

Sekcja Gry w Boule

Termin: czwartki, godz. 14:15

Prowadzący: UTW

Cena: bezpłatnie

Sekcja Ping-Ponga

Termin: środy i piątki, godz. 10:00

Prowadzący: UTW

Cena: bezpłatnie

Sekcja Brydżowa

Prowadzący: UTW

Cena: bezpłatnie

Sekcja Turystyczna

Termin: soboty, wg harmonogramów miesięcznych

Prowadzący: UTW

Cena: bezpłatnie

Cykl "Małe Podróże - Zwiedzamy Lokalnie"

Wycieczki wyjazdowe mające na celu poznanie najbliższej okolicy.

Miejsce i koszt podawane będą w harmonogramach miesięcznych

Kurs Komputerowy dla początkujących

Zajęcia realizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kętach

Cena: bezpłatnie

TAI CHI  CHUAN - Nowość!

Termin: Piątki, godz. 10:00 do 11:00 - Pierwsze zajęcia pokazowe dnia 06.10.2023, godz. 10:00 do 11:00

Prowadzący: Anna Korzeniowska

Cena: 30 zł / miesiąc


Warunkiem zapisu na zajęcia jest wypełnienie i dostarczenie deklaracji przystąpienia do UTW oraz opłacenie czesnego.

Wszelkich informacji udziela instruktor DK Dorota Wojewodzic, pokój nr 2, tel.: 33/ 844 86 76

e- mail: dorota.wojewodzic@domkultury.kety.pl 

Opłaty za uczestnictwo UTW: są dokonywane w 2 ratach I rata 60,- zł do 15.10.2023r., II rata 75,- zł do 25.01.2024r. Opłaty te nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku rezygnacji lub nieobecności.

Opłaty za zajęcia dodatkowe: dokonywane są z góry za dany miesiąc, najpóźniej do dnia 15-go danego miesiąca. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji w trakcie miesiąca jestem zobligowana/y do pokrycia kosztów za cały miesiąc. Rozpoczęcie zajęć w trakcie miesiąca nie wiąże się ze zniżką, opłata obowiązuje jak za cały miesiąc.

Zwolnienie z opłat następuje tylko wówczas gdy uczestnik zajęć nie był obecny cały miesiąc, przy czym nieobecność należy zgłosić w dziele merytorycznym DK najpóźniej do dnia 15-go danego miesiąca. Ze zwolnienia z opłat za cały miesiąc można korzystać wyłącznie raz w roku. Opłaty nie ulegają zmniejszeniu w związku z wystąpieniem w danym miesiącu przerw w zajęciach spowodowanych świętami, feriami zimowymi itp.