dziś: 2021-09-17

Senioriada 2019

Dużym sukcesem zakończył się udział kęckich seniorów w VI Ogólnopolskiej Zimowej Senioradzie na Podhalu. Dnia 26 lutego 2019 r. 30 seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Domu Kultury w Kętach wyruszyło we wczesnych godzinach rannych autokarem do Rabki-Zdroju. Wszystkim towarzyszyły bojowe nastoje. Dyscypliny, w których wzięli udział to: kręgle „curlingowe” na lodzie (2 osoby), biegi narciarskie (6 osób w konkurencjach indywidualnych, w 3 kategoriach wiekowych), slalom narciarski, rzut śnieżkami do celu, zjazd na dętkach, turniej brydżowy i szachowy oraz nordic walking połączone z testem wiedzy o Rabce-Zdroju. Oprócz 23 zawodników towarzyszyło im 6 kibiców oraz opiekun Olga Chromik. Wszyscy godne reprezentowali Kęty wyróżniając się białymi szalikami i czapkami już w trakcie defilady na rozpoczęcie Senioriady. Komplety zostały wykonane specjalnie na te imprezę przez jedną ze słuchaczek UTW – Lucynę Wołek.

Pogoda dopisywała, warunki śniegowe również. W senioriadzie udział wzięło 36 zespołów z Polski, Ukrainy i Austrii. W tym doborowym towarzystwie seniorzy z Kęt odnieśli duży sukces. Drużyna okazała się trzecim najlepszym zespołem spośród wszystkich występujących (rok wcześniej zajęli IX miejsce). A to za sprawą zdobytych medali:

Srebrne:

-drużyna brydżystów: Marian Śmigielski i Bogdan Własiński

-slalom narciarski – Barbara Rodak (50+)

-biegi narciarskie –Andrzej Mróz (80 +)

Brązowe:

-biegi narciarskie – Bożena Cieślińska (50+) i Adam Duda (70+)

 

Kęccy zawodnicy w pozostałych konkurencjach zajmowali miejsca od IV do VII niejednokrotnie osiągając minimalnie gorszy niż medaliści wynik. Całą drużynę zorganizował i przygotował do zawodów starosta roku na UTW Marek Wągiel.

Wszystkim zawodnikom i tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu dziękujemy i gratulujemy. Zespół w przyszłym roku postara się o tamki sam wynik... a może nawet lepszy.

powrót do wydarzeń