dziś: 2021-04-23

Tablice edukacyjne dla placówek oświatowych

Edukacyjne plansze ekologiczne podarowało naszej instytucji Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia. Dodatkowe egzemplarze z największą przyjemnością podarowaliśmy okolicznym placówkom oświatowym. Mamy nadzieję, że będą dobrze służyć wszystkim milusińskim. 

Towarzystwo na rzecz Ziemi jest ogólnopolską organizacją działającą na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. Stowarzyszenie działa również na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju demokracji lokalnej i umocnienia pokoju oraz upodmiotowienia społeczeństwa. Organizacja powstała w 1989 roku jako nieformalna grupa Federacji Zielonych-Oświęcim. W 1994 roku grupa została zarejestrowana i do 1997 roku jej działalność koncentrowała się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska w skali lokalnej. Począwszy od 1997 roku, pod obowiązującą do chwili obecnej nazwą, prowadzi działania na terenie całego kraju.

powrót do wydarzeń